ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

Μοίρασε το

Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί κυρίαρχο άξονα της συνολικής πολιτικής μας σκέψεως, καθ’ όσον από αυτήν εξαρτώνται θεμελιώδη ζητήματα της οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτικής ζωής της χώρας. Η διατροφική αυτάρκεια, η ασφάλεια της τροφής των Ελλήνων πολιτών, η ισόρροπη διασπορά του πληθυσμού μεταξύ υπαίθρου και αστικού χώρου, η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και βεβαίως η οικονομία μας, είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα που επιτάσσουν αυτή μας τη θέση.

Ως κυρίαρχος άξονας της πολιτικής μας για την οικονομική ανάπτυξη, η αγροτική πολιτική επηρεάζει και συμμετέχει στο σχεδιασμό όλων των υπόλοιπων βασικών πολιτικών μας όπως παιδεία, υγεία, πολιτισμός, τουρισμός, βιομηχανία, επικοινωνίες, για τον αυτονόητο λόγο πώς η ύπαιθρος, έχει ανάγκη μίας ειδικής προσέγγισης όλων των παραπάνω. Ταυτοχρόνως, αναπτύσσεται σε ένα αυτόνομο πολιτικό πρόγραμμα, με βάση τις ακόλουθες δύο αρχές:

ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΗ: Σχεδιασμός επί μέρους πολιτικών με βάση τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τις ανάγκες της χώρας αλλά και κάθε περιοχής ξεχωριστά.

ΑΡΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Σχεδιασμός επί μέρους πολιτικών από τα κάτω προς τα πάνω και ένα πρόγραμμα ευέλικτο και συνεχώς προσαρμόσιμο στα εκάστοτε νέα δεδομένα.

Τα αγροτικά προγράμματα που εφαρμόσθηκαν τα τελευταία 40 χρόνια απέτυχαν, ακριβώς λόγω της έλλειψης των παραπάνω αρχών.

  • Δεν σχεδιάσθηκαν με βάση τις δυνατότητες της κάθε περιοχής αλλά με γνώμονα την είσπραξη επιδοτήσεων (π.χ. βαμβάκι).

  • Δεν σχεδιάσθηκαν με γνώμονα τις ανάγκες της χώρας και γι΄αυτό η πορεία του αγροτικού Α.Ε.Π. παρουσιάζει δραματική μείωση και η χώρα εισάγει είδη παρ’ ότι στην παραγωγή τους διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα (εσπεριδοειδή, λαχανικά κ.λ.π.).

  • Δεν σχεδιάσθηκαν από τα κάτω προς τα πάνω, δεν έλαβαν δηλαδή ποτέ υπ’ όψιν τη γνώμη των ανθρώπων της υπαίθρου, γι΄αυτό και ποτέ δεν μπόρεσαν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες και να υιοθετηθούν από τους αγρότες.

  • Ήταν άκαμπτα, μονολιθικά και αδυνατούσαν να προσαρμοσθούν στις συνεχείς τεράστιες αλλαγές της αγοράς, του κλίματος κλπ.

Το πρόγραμμα των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ απαντά σε όλα τα ανωτέρω.

Εξειδικεύοντας τις πολιτικές μας για τη γεωργία, οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν την υφιστάμενη κατάσταση της υπαίθρου, περιβάλλοντος και ανθρώπων. Εκεί συναντάμε δύο «χώρους» σε έντονη κρίση που χρειάζονται επειγόντως πολιτικές αναστροφής. Κανένα αγροτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αν το φυσικό περιβάλλον και οι κοινωνίες της υπαίθρου, δεν ξαναβρούν τη φυσική τους κατάσταση και αρμονία. Αυτές είναι οι δύο πρώτες μας προτεραιότητες.

Με βάση τις θεμελιώδεις αρχές μας, θα θεσπισθούν Αυστηροί & Σαφείς Κανόνες, για την διαχείριση των εδαφών και των υδάτων, τη χρήση αγροχημικών (από ποιους, πού και πώς), τη δασική πολιτική και τα συναφή περιβαλλοντικά αλλά και χωροταξικά θέματα.

Στη συνέχεια έρχεται Ο ΑΓΡΟΤΗΣ. Πρέπει ως κοινωνία να τον πείσουμε ότι τον αναγνωρίζουμε ως μια σπουδαία –όπως και είναι άλλωστε- επαγγελματική τάξη. Γι΄αυτό και η κατοχύρωση του επαγγέλματος είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Μία κατοχύρωση όμως ουσιαστική, που θα του παρέχει επαγγελματικά εφόδια και θα τον κάνει διακριτό ανάμεσα στα υπόλοιπα επαγγέλματα. Και εδώ η αρχή από τα κάτω προς τα πάνω θα δώσει την ορθή λύση. Μόνες τους οι αγροτικές κοινωνίες πρέπει να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το «τι» και το «πώς». Η κυβέρνησή μας θα έρθει στο σημείο αυτό να προτείνει, να οργανώσει το διάλογο και να εγγυηθεί την εφαρμογή των αποφάσεων. Μέσω της κατοχυρώσεως του αγροτικού επαγγέλματος, θα απαντηθούν με σαφήνεια χρονίζονται ζητήματα όπως το κληρονομικό δίκαιο των γεωργικών εκτάσεων (πολυτεμαχισμός), θέματα φορολογίας, οι προϋποθέσεις και οι προτεραιότητες πρόσβασης σε επιδοτήσεις κ.λ.π.

Πρωταρχικό και βασικό εφόδιο που θα θέσουμε στην υπηρεσία του αγρότη, είναι η «γνώση». Η διαρκής εκπαίδευση-κατάρτιση-πληροφόρηση των αγροτικών κοινωνιών, είναι για μας το κυρίαρχο και πρωτεύον μέσο για την αναστροφή της καχεξίας της υπαίθρου. Είμαστε σαφείς: αν πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ ενός εργοστασίου και μιας γνωστικής διαδικασίας, επιλέγουμε το δεύτερο. Πρώτα μαθαίνεις να οδηγείς και μετά «πιάνεις τιμόνι»!

Σειρά έχουν ο τρίτος & τέταρτος από τους συντελεστές της παραγωγής, το «κεφάλαιο» και η «επιχειρηματικότητα». Είναι έννοιες απολύτως συνδεδεμένες και συμπληρωματικές. Εφ’ όσον έχεις φυσικούς πόρους, εφ’ όσον έχεις ανθρώπους (στόχοι 1ος και 2ος), χρειάζεται ένας «άριστος» συνδυασμός επιχειρηματικότητας & κεφαλαίου για να απογειωθεί η ελληνικός αγροτικός χώρος!

Η πρώτη προτεραιότητα ανάμεσα στα δύο είναι η «επιχειρηματικότητα». Αυτό ίσως ακούγεται παράδοξο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διακηρύξεις κομμάτων και οργανώσεων (ίσως μόνο στη χώρα μας!) που προβάλλουν τους οικονομικούς πόρους ως κέντρο αναφοράς τους. Τα προγράμματα αυτά είναι εντελώς λανθασμένα γι’ αυτό και έχουν χρεωκοπήσει στη πράξη και έχουν απαξιωθεί, όχι μόνο στη συνείδηση των αγροτών αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών!!!

Η επιχειρηματικότητα στην Ελληνική ύπαιθρο, θα πυροδοτηθεί αρχικώς από τη «γνώση» και θα τροφοδοτηθεί στη συνέχεια, αναπτυξιακώς, από τους εξής πόρους:

– Κατ’ αρχήν από την κατοχύρωση του επαγγέλματος. Ο γεωργός, ως αναγνωρισμένη, διακριτή & εγγυημένη επαγγελματική οντότητα, θα αυτοενεργοποιηθεί με βάση και την πηγαία κλίση του Έλληνα για εμπόριο & επιχειρήσεις.

– Εδώ θα έρθει η κυβέρνηση να προσφέρει την ολοκλήρωση. Και η ολοκλήρωση της αγροτικής επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο μέσα από ένα ξεκάθαρο, αυτόνομο, με απολύτως σαφή επιχειρηματική στόχευση, θεσμό αγροτικών συνεταιρισμών. Αυτοί θα προσφέρουν τη δικτύωση, τις συνεργασίες και τα μέσα για κάθε ατομική ή συλλογική επιχειρηματική δράση στην Ελληνική ύπαιθρο. Μέσα από αυτούς θα δημιουργηθούν οργανωμένες δομές παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας των προϊόντων. Δομές συλλογικής προμήθειας εφοδίων και εξοπλισμού. Δίκτυα διανομής. Aγροτικά super market. Μόνο μία τέτοια θεσμική και οργανωτική δομή των αγροτικών συνεταιρισμών, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η γνώση, μπορεί να ολοκληρώσει την ελληνική γεωργία.

– Καθόλου τυχαία, αφήσαμε τελευταίο το συντελεστή «κεφάλαιο». Όχι γιατί δεν είναι σημαντικός. Ούτε, βεβαίως, γιατί είναι σε πλεόνασμα. Αλλά γιατί, εφ’ όσον εξασφαλίσουμε το φυσικό περιβάλλον, τη γνώση και την επιχειρηματικότητα, είμαστε σίγουροι -όπως είναι και κάθε οποιοσδήποτε έχει βιωματική σχέση με την γεωργία- πώς κανένας οικονομικός πόρος δεν θα μας αντισταθεί. Η κυβέρνηση πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Χρηματοδοτήσεως (Ε.Σ.Α.Χ.). Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων κάθε μορφής, κεφαλαιακών & δανειακών, με ταυτόχρονη χρήση καινοτομικών μεθόδων & επιχειρηματικών κριτηρίων & δομών. Στα πλαίσια αυτά ο αγροτικός χώρος θα διασυνδεθεί με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας χωρίς στεγανά & πάσης φύσεως μεσάζοντες. Χωρίς μονοπώλια & καρτέλ. Το πρόγραμμα θα βασισθεί σε ιδιωτικά κεφάλαια, μοχελυμένα από πιστώσεις και εγγυήσεις του κράτους. Κανείς εκ των εμπλεκομένων φορέων δεν πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι υπερ-αρκετό για τη ρύθμιση και τον έλεγχο των δράσεων.

α. Επανίδρυση της Αγροτικής Τραπέζης και επαναφορά της στο -ιδρυτικό της- ρόλο του βασικού φορέως χρηματοδοτήσεως της αγροτικής οικονομίας. Στην πραγματικότητα, σκόπιμο είναι να ιδρυθούν περισσότερα του ενός τραπεζικά ιδρύματα με στόχο την αγροτική οικονομία. Η δομή της παλαιάς Αγροτικής Τραπέζης δεν είναι αποτελεσματική. Μικρά και ευέλικτα ιδρύματα, με χαραξτηριστικά επενδυτικών & αναπτυξιακών τραπεζών θα έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Το ρόλο του δικτύου μπορούν να αναλάβουν –με πολύ χαμηλό κόστος- οι κατά τόπους συνεταιριστικές τράπεζες. Ευχής έργο είναι η ίδρυση συνεταιριστικής αγροτικής τραπέζης.

β. Μέσω του Ταμείου Αναπτύξεως Νέας Οικονομίας, δημιουργία ικανού αριθμού επιχειρηματικών κεφαλαίων με αποκλειστικό πεδίο δράσεως την αγροτική οικονομία (συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών της κλάδων), τη βιομηχανία και το εμπόριο τροφίμων. Στόχος θα είναι η ανάπτυξη καινοτομιών και η επιθετική προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Επισημαίνουμε ότι τα αγροτικά προϊόντα δεν περιορίζονται μόνο σε διατροφικές χρήσεις. Πολλές πρώτες ύλες διαφόρων τομέων της βιομηχανίας προέρχονται από αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

γ. Αναδιοργάνωση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών και διασύνδεσή του με τους φορείς του Ε.Σ.Α.Χ. Στόχος είναι να παράσχει ερευνητική υποδομή στην αγροτική οικονομία αλλά και να λειτουργήσει ως το επιστημονικό/ερευνητικό επιτελείο της αγροτικής οικονομίας. Ο δημόσιος χαρακτήρας του ιδρύματος καταργείται, ώστε να αποδεσμευθεί η ερευνητική δραστηριότητα και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της από τους περιορισμούς του δημοσίου λογιστικού και των δημοσίων συμβάσεων.

δ. Δημιουργία Αγροτικού Επιμελητηρίου, ως του βασικού συμβουλευτικού οργάνου της πολιτείας. Θα λειτουργεί και ως φορέας παροχής επιχειρηματικής τεχνογνωσίας στον αγροτικό κόσμο και οργανώσεως των δομών του (Ομάδες Παραγωγών, αγροτικές Α.Ε., δευτεροβάθμιες οργανώσεις κλπ.) ενώ θα είναι ο αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση των επαγγελματιών αγροτών. Όλοι οι υπάρχοντες οργανισμοί ασφαλιστικού & κλαδικού χαρακτήρος θα λειτουργούν υπό την ευθύνη & επίβλεψη του επιμελητηρίου.

ε. Δημιουργία Ειδικής Τραπέζης Αγροτικών Εκκαθαρίσεων, η οποία θα λειτουργεί μέσω των αγροτικών τραπεζών και θα αναλαμβάνει την εγγύηση & εκκαθάριση των αγροτικών συναλλαγών με σκοπό την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για διατραπεζική υπηρεσία, όπως περίπου είναι τα συστήματα ΔΙΑΣ & ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

Συμπερασματικώς, το πρόγραμμα μας για την αγροτική πολιτική, δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με ότι παρουσιάζουν τα υπόλοιπα κόμματα. Χαρακτηρίζεται από αρχές που απαντούν στα αίτια των προβλημάτων της Ελληνικής γεωργίας ενώ –ταυτοχρόνως- έχει προτάσεις ανάπτυξης δομών παραγωγής & εφαρμογής πολιτικών.

Η γεωργία είναι μία φυσική διαδικασία. Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει το «έδαφος», να τροφοδοτήσει με γνώση τον άνθρωπο και να φυτέψει το σπόρο. Στη συνέχεια, νομοτελειακές διαδικασίες ενεργοποιούνται και οδηγούν σε ολοκληρωμένη, βιώσιμη & αειφόρο αγροτική ανάπτυξη, σε αντίθεση με τη γραφειοκρατική πολιτική των παραδοσιακών κομμάτων, η οποία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εμποδίζει τη φυσική λειτουργία και εξέλιξη των οργανισμών.

www.dimokratikoi.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου