ΓΕΩΡΓΙΑ: ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Μοίρασε το

Με συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ της χώρας να είναι γύρω στο 4% (έχοντας πτωτική πορεία) γίνεται αντιληπτό πως οι “από πάνω προς τα κάτω” προσεγγίσεις της αγροτικής ανάπτυξης, που για χρόνια εφαρμόζονταν στη χώρα μας, δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση των επιδοτήσεων που τα χρήματα, τις περισσότερες φορές, δεν αξιοποιούνταν σε καλλιεργητικές βελτιώσεις.

[quote text_size=”small”]

Η προσέγγιση για τον αγροτικό τομέα θα πρέπει να είναι πολυτομεακή, με ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, με στόχους οι οποίοι να πηγάζουν από το εσωτερικό τους και οπωσδήποτε με εκπαίδευση του υπάρχοντος δυναμικού (ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιακά).

[/quote]

Είναι επίσης απαραίτητη η αλλαγή των φορέων υλοποίησης (χρόνια λέγεται, ακόμη να γίνει …) σε διάφορα προγράμματα διότι δεν έχουν όλες οι Περιφέρειες τα ίδια οικονομικά μεγέθη, τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες παραγωγικές δυνατότητες, τα ίδια συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ίδιες δυνατότητες ανάπτυξης. Για παράδειγμα, για το πρόγραμμα της Δακοκτονίας στην Κρήτη έχουν γίνει αλλεπάλληλες αναφορές από διάφορους φορείς προς το αρμόδιο Υπουργείο να έχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και περισσότερα κονδύλια καθώς η παραγωγή ελαιολάδου του νησιού αποτελεί το 1/3 της εθνικής παραγωγής. Ακόμη, η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει και προορισμό εναλλακτικού τουρισμού (αγροτουρισμός, αθλητικός τουρισμός) γεγονός που θα ενίσχυε την οικονομία της υπαίθρου αλλά στη βάση μιας ουσιαστικής σύνδεσης πρωτογενή-τριτογενή τομέα και όχι να περιοριζόμαστε στα ισχύοντα, το λεγόμενο “Κρητικό Πρωϊνό” στα ξενοδοχεία και το “Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων” ή μερικές περιπατητικές εκδρομές.

[quote text_size=”small”]

Σήμερα, η αγροτική ανάπτυξη δεν αφορά πια αποκλειστικά θέματα παραγωγής και καλλιεργειών αλλά επεκτείνεται σε όλες τις πλευρές της αγροτικής οικονομίας. Για να την επιτύχουμε θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ισχύον καθεστώς των γεωργικών μας εκμεταλλεύσεων (πχ. καθεστώς ιδιοκτησίας, επίπεδο οργάνωσης, εφαρμογή προτύπων πιστοποίησης) και να ωθήσουμε τους γεωργούς ώστε να οργανωθούν σε Ομάδες Παραγωγών λειτουργικά εύρωστες.

[/quote]

Να επιδιώξουμε τη συνέπεια και τη σταθερότητα στην ποιότητα των παραγομένων αγροτικών μας προϊόντων και να αναζητήσουμε νέες αγορές για αυτά. Επίσης, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αγκυλώσεις του παρελθόντος (πχ. θέματα γραφειοκρατίας και απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, χρονικές καθυστερήσεις) ώστε να στηριχθούν οι νέοι αγρότες να επενδύσουν στον τόπο τους. Θα πρέπει ειδικά για τους παραγωγούς της Κρήτης και των νησιών να ληφθεί μέριμνα για τα υψηλά κόστη μεταφοράς των προϊόντων και επιπρόσθετα να ενισχυθεί το πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας των αγροτών. 

Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι αγροτικές περιοχές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων, μάλιστα, να προσφέρουν σημαντικό αριθμό εργατικών χεριών. Εφαλτήριο άλλωστε της αγροτικής ανάπτυξης αποτελούν οι συνδεόμενοι με τη γεωργία κλάδοι και υπηρεσίες. Η κτηνοτροφία θα μπορούσε να συνδράμει στον εθνικό σχεδιασμό με βάση ένα ορθολογικό σύστημα διαχείρισης-χρήσης των βοσκοτόπων και σύνδεσης της κτηνοτροφικής με τη γεωργική παραγωγή μέσω της λειτουργίας επιχειρηματικών μορφών εκμεταλλεύσεων. Λυπηρό όμως της σημερινής κατάστασης αποτελεί το γεγονός πως δεν φαίνεται η παρούσα κυβέρνηση να έχει τη βούληση και το σχέδιο για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου