ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΥΓΕΙΑ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Μοίρασε το

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ Παραβιάζουν την κοινοτική συνθήκη (Συνθήκη της Λισσαβώνας), αλλά και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη οι περικοπές στην υγεία και τις συντάξεις που επέβαλαν τα Μνημόνια στην Ελλάδα και στις άλλες μνημονιακές χώρες. Αυτή την απερίφραστη καταδίκη των πολιτικών της τρόικας περιλαμβάνει το σχέδιο γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνησης του καταστροφικού ρόλου της τρόικας στις τέσσερις μνημονιακές χώρες.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που έχει συντάξει ο Ισπανός εισηγητής της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, Αλεχάνδρο Θέρκας, η οποία θα ενσωματωθεί στο τελικό πόρισμα της διερευνητικής Επιτροπής του Ευρ. Κοινοβουλίου, μέσα στην τελευταία τετραετία, στις μνημονιακές χώρες, χάθηκαν 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Το σχέδιο γνωμοδότησης, αφού αναλύει τις καταστροφικές επιπτώσεις των πολιτικών της τρόικας, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των μνημονιακών χωρών, στην αγορά εργασίας, την ανεργία και τη φτώχεια, ζητάει από την Κομισιόν να προχωρήσει σε λεπτομερή καταγραφή των ζημιών που έχουν προκληθεί στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, αλλά και να επιδιώξει με προτάσεις της την αποκατάστασή τους με τη χρησιμοποίηση και κοινοτικών κονδυλίων, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση όλων αυτών των έκτακτων αντιλαϊκών μέτρων.

Ο Αλ. Θέρκας διαπιστώνει και καταγράφει στην εισήγησή του ότι «τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κομισιόν και Eurogroup) “είναι απολύτως και πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους που επιβάλλονται στους λαούς των μνημονιακών χωρών στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και κατ’ επέκταση και για τις καταστροφικές κοινωνικές συνέπειές τους».

Στο ίδιο κείμενο του σχεδίου γνωμοδότησης εκφράζεται η λύπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή το έθεσαν στο περιθώριο σε όλα τα στάδια του εγχειρήματος σταθεροποίησης των οικονομιών αυτών των χωρών. Επικρίνει επίσης το γεγονός πως όλα αυτά τα σταθεροποιητικά προγράμματα σχεδιάστηκαν χωρίς καμία πρόβλεψη των συνεπειών από την εφαρμογή τους με ειδικές μελέτες αντίκτυπου ή συντονισμού με τα διάφορα θεσμικά όργανα της Κοινότητας.
Οδήγησαν σε ιστορικό ρεκόρ ανεργίας

Συγκεκριμένα για τις επιπτώσεις των Μνημονίων στην απασχόληση υπογραμμίζει πως τα μέτρα που επιβλήθηκαν στις χώρες του Μνημονίου οδήγησαν σε δραματικά ποσοστά ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά απώλειας θέσεων εργασίας και μεγάλη υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας.

Στο ίδιο κείμενο υπάρχει καταχωρημένη η μεγάλη ανησυχία των ευρωβουλευτών για τα πλήγματα που έχουν δεχθεί οι νέοι, στους οποίους εμφανίζονται τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, και χαρακτηρίζει την κατάσταση στην Ελλάδα «απελπιστική» επειδή ακριβώς το ποσοστό των άνεργων νέων της υπερβαίνει το 50%, ενώ στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται γύρω στο 30%.

Ο εισηγητής της γνωμοδότησης αυτής υπολόγισε πως η απώλεια των δύο εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στις τέσσερις μνημονιακές χώρες αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού αριθμού των θέσεων εργασίας σ’ αυτές, ποσοστό πρωτοφανές στα κοινοτικά χρονικά.

Την ανησυχία του εκφράζει ο εισηγητής της γνωμοδότησης διότι η οικονομική ενίσχυση (δανεισμός) των μνημονιακών χωρών από την τρόικα συνοδεύεται από όρους που απαιτούν πολλές και συγκεκριμένες περικοπές σε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους, όπως αυτοί που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, αφού έχουν οδηγήσει στη μείωση των συντάξεων, των βασικών παροχών στο πλαίσιο της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και στη συνταγογράφηση ζωτικών φαρμάκων, δράσεις που άπτονται της βασικής προστασίας των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Άλλο βασικό ζήτημα στο οποίο αναφέρεται ο εισηγητής στη γνωμοδότησή του είναι ότι από τα στοιχεία της Κομισιόν για την περίοδο 2008-2012 αποδεικνύεται πως η ανισότητα ως προς την κατανομή του εισοδήματος αυξήθηκε στις τέσσερις μνημονιακές χώρες και παράλληλα αυξήθηκαν τα ποσοστά φτώχειας ακόμη και μεταξύ των εργαζομένων εξαιτίας των περικοπών των κοινωνικών παροχών, των επιδομάτων ανεργίας, αλλά και των μισθών, με πρόσχημα την ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Παραβίαση της Συνθήκης της Λισσαβώνας

Το σχέδιο γνωμοδότησης επισημαίνει τον σκανδαλώδη και παράνομο χαρακτήρα που έχουν στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία τα μέτρα σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας και ιδιαιτέρως οι περικοπές των δαπανών για την υγεία, τις οποίες απαγορεύει το άρθρο 168 παρ. 7 της Συνθήκης της Λισσαβώνας.

Ο Ισπανός εισηγητής αναφέρεται και στην απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχει ήδη κρίνει παράνομες και έχει καταδικάσει τις περικοπές στο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας και αποφαίνεται πως αυτές συνιστούν παράβαση του άρθρου 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1961 και του άρθρου 4 του σχετικού πρωτοκόλλου του, μαζί με τη διαπίστωσή του ότι το γεγονός πως οι επίμαχες διατάξεις της εθνικής (εγχώριας) νομοθεσίας αποσκοπούν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων άλλων νομικών υποχρεώσεων της χώρας δεν τις εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτού του Χάρτη.

Επίσης επικαλείται την έντονη κριτική που άσκησε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) στις ριζικές μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας και αυτές οι επικρίσεις της συμπεριελήφθησαν στην ετήσια έκθεσή της του 2011.

Το σχέδιο γνωμοδότησης του Ευρ. Κοινοβουλίου καλεί την Κομισιόν να εκπονήσει λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών και επιπτώσεων από τα Προγράμματα Προσαρμογής στις μνημονιακές χώρες για να προσδιοριστεί με ακρίβεια τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μακροπρόθεσμη ζημιά που έχουν υποστεί τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και τη διατήρηση ζωντανού και αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου, τον οποίο η τρόικα έχει ουσιαστικά καταργήσει με τις ευλογίες των κυβερνήσεων.

Καλεί επίσης την Κομισιόν να ζητήσει από τη ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να συντάξουν εκθέσεις για την ενδεχόμενη ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων και υιοθέτησης των κατάλληλων κινήτρων με στόχο να επιβληθεί η πλήρης συμμόρφωση των μνημονιακών χωρών στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Τέλος, καλεί την Κομισιόν να διαθέσει πόρους όπου υπάρχει ανάγκη για την αποκατάσταση των προτύπων κοινωνικής προστασίας, τη μείωση των υψηλών ποσοστών φτώχειας και την επανέναρξη ενός γνήσιου κοινωνικού διαλόγου (εργαζόμενοι, εργοδότες, κράτος) με στόχο την εκπόνηση σε κάθε μνημονιακή χώρα ενός αξιόπιστου σχεδίου κοινωνικής ανάκαμψης.

Τέλος, ζητάει από τη Κομισιόν, την ΕΚΤ και το Eurogroup να αρχίσουν να καταργούν σταδιακά όλα τα έκτακτα μέτρα που έχουν επιβάλει στις μνημονιακές χώρες. Η ολομέλεια του Ευρ. Κοινοβουλίου αναμένεται να εγκρίνει τη σχετική έκθεση των πεπραγμένων της τρόικας στην τελευταία προ των ευρωεκλογών σύνοδό της τον προσεχή Απρίλιο.

 

ΠΗΓΗ: “Η ΑΥΓΗ” www.avgi.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου