ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΜΙΚΡΟΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟ

Μοίρασε το

Κυρίες και Κύριοι,

Είμαι και εγώ ένας από τους (15.000) δέκα πέντε και πλέον χιλιάδες εξαπατη-μένους ομολογιούχους Αποταμιευτές. Πριν αναφερθώ στις τραγικές συνέπειες του κουρέματος των ομολόγων των φυσικών προσώπων στις ζωές μας και προσωπικά στη δική μου περίπτωση, θα ήθελα να διευκρινιστούν και να ειπωθούν ορισμένες αλήθει-ες , σχετικά με την ωμή κλοπή , λεηλασία και δήμευση των περιουσιών μας από την Πολιτεία , αλήθειες που τόσο επιμελώς κρύβουν οι κυβερνώντες.   ΄Εντεχνα μας ρίχνουν βορά στη βουλιμία του κόσμου και ορισμένων Μ.Μ.Ε. , χαρακτηρίζοντάς μας τζογαδόρους , επενδυτές , « άρπαγες » και τα συναφή , τη στιγμή μάλιστα που και ο κ. Βενιζέλος στη Βουλή και όχι μόνο , αλλά και ο κ. Σαμαράς στο Ζάππειο μας αποκαλούσαν τότε  Αποταμιευτές.

Εμείς , όμως, δεν είμαστε παρά άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι νοικοκυραίοι , Αποταμιευτές και όχι επενδυτές, φυσικά πρόσωπα και όχι χρηματιστές, τζο-γαδόροι και χρηματιστηριακά καρτέλ. Και αυτό για τους εξής λόγους :

1.    Γιατί καταθέσαμε τα χρήματά μας σε τίτλους με εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου, τα κοινώς ομόλογα, αγοράζοντάς τα στην πρωτογενή αγορά (εκτός ελαχί-στων εξαιρέσεων) στο σύνολο της τιμής, αξίας τους, στο 99,7% , και όχι στη δευτερο-γενή , όπως κάνουν και έκαναν οι τζογαδόροι επενδυτές που τα αγόρασαν στο 18% της αξίας τους και τα πούλησαν αργότερα στο 60 ή 70%,κερδίζοντας εκατομμύρια.
2.    Κατά τους τελευταίους μήνες του 2009 και τους πρώτους του 2010 άρχισε
να φαίνεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις Τράπεζες και το Κράτος , την Εθνική μας Οικονομία , λόγω έλλειψης ρευστού χρήματος, γεγονός που τους ανάγκασε να βγουν στην αγορά, για να δανειστούν,  οι μεν Τράπεζες δίνοντας επιτόκιο από 5,7% ως και 7,5% -αναλόγως με το χρηματικό ποσό που κατέθετες- το δε Δημόσιο δίνοντας 6%  σε ομόλογα, ανεξαρτήτως ποσού. Εμείς τα φυσικά πρόσωπα  επιλέξαμε να καταθέσουμε τα χρήματά μας σε τίτλους με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή σε ομόλογα : α) για σιγουριά, πιστεύοντας στις εγγυήσεις, διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις της πολι-τικής  ηγεσίας της χώρας μας και του τότε υπουργού Οικονομικών κ. Βενιζέλου, ότι δεν κινδυνεύουν σε καμιά περίπτωση οι καταθέσεις μας, ότι εγγυάται γι’ αυτό το ίδιο το Κράτος, αλλά και β) για στήριξη (όσο κι αν αυτό ακούγεται κάπως εθνικιστικό) της Πατρίδας μας στην κρίσιμη εκείνη οικονομικά περίοδο που περνούσε, μπροστά στο φάσμα της διαφαινόμενης χρεοκοπίας, τη στιγμή μάλιστα που μπορούσαμε να επιλέ-ξουμε άλλες πιο ασφαλείς λύσεις .

(15.000) δεκαπέντε και πλέον χιλιάδες οικογένειες φυσικών προσώπων(200.000 περίπου , συνολικά μαζί με τις οικογένειές τους και τα συγγενικά τους πρόσωπα που βρίσκονται μέσα στα ομόλογα αυτά) κατέθεσαν τους κόπους και θυσίες μιας ολόκλη-ρης ζωής, για να έλθει εκείνη τη ζοφερή για μας ημέρα στις 9 Μαρτίου 2012 η κυβέρ-νηση Παπανδρέου, με προεξάρχοντα τον τότε υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, να επιλέξουν  τα εύκολα – ευάλωτα θύματά τους : τους μικρομεσαίους ‘ τους συνταξιού-χους, τους εργάτες, αγρότες, μισθωτούς, υπαλλήλους (κάποιους μάλιστα εμπαίζοντάς τους με κυνικό τρόπο – βλέπετε Ολυμπιακή – τους πλήρωσαν το εφάπαξ τους με ομό-λογα, τα οποία στη συνέχεια τα «κούρεψαν»).
Με ασύστολα ψέματα, υποσχέσεις-διαβεβαιώσεις χωρίς αντίκρισμα και με μια καλοστημένη παγίδα  μ α ς  ε ξ α π ά τ η σ α ν .

Τους εμπιστευθήκαμε, γκρέμισαν τους στόχους και τα όνειρά μας, τα όνειρα των παιδιών μας, έκλεψαν τις ζωές μας.
Μας έκλεψαν το  85% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων μας , που τα περισσότερα  έληγαν το 2015, δίνοντάς μας άλλα κουτσουρεμένα , που λήγουν το 2042 , τότε που οι
περισσότεροι από μας δεν θα ζούμε.
Αποδείχθηκαν (όπως άλλωστε άμεσα ή έμμεσα οι ίδιοι ομολόγησαν) ανίκανοι  να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και να συλλάβουν τους φοροφυγάδες και  φοροκλέ-φτες , κατώτεροι των περιστάσεων, αλλά και ανεπαρκείς στο να διαπραγματευτούν
ή μάλλον δεν διαπραγματεύτηκαν καθόλου, παρά τους ισχυρισμούς τους για το αντίθετο . Γιατί, ενώ μπορούσαν – ήταν θεμιτό- το κεφάλαιο «Ομόλογα Φυσικών Προσώ-πων» να το εντάξουν σε άλλον κωδικό που θα διαπνεόταν από το Αγγλικό Δίκαιο και επομένως να εξαιρέσουν από το κούρεμα τα φυσικά πρόσωπα,  δ ε ν  τ ο  έ κ α -ν α ν ‘ κάτι που έκαναν όμως για λογαριασμό τους οι Ιάπωνες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για λογαριασμό 17 Ευρωπαϊκών Κρατών, κάποιοι στα νησιά Κέϋμαν κ.ά.

Εξάλλου , η αποπληρωμή όλου του ποσού των Ομολόγων που έχουν στα χέρια τους τα Φυσικά Πρόσωπα (στην τιμή κτήσης τους) είναι  γύρω στα (2) δύο δισεκατομ-μύρια , δηλ. 1% περίπου του Α.Ε.Π. . Αν υπάρχει έστω κάποιος στην Κυβέρνηση ή σ’ ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο, έστω ένας σοβαρός οικονομολόγος που να πιστεύει ότι θα σωζόταν ή θα σωθεί η Πατρίδα μας με (2) δύο περίπου δισ. ευρώ , ώστε να μην αυτοκτονούν συνάνθρωποί μας , να μη μειώνονται μισθοί και συντάξεις , να μην κλείνουν επιχειρήσεις , να μην απολύονται άνθρωποι , να υπάρχουν δουλειές για όλους  και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά , τότε εμείς τα Φυσικά Πρόσωπα Ομολογιού-χοι , το πιστεύω απόλυτα και το δηλώνουμε (και πρώτος εγώ), θ α   π α ρ α ι τ η θ ο ύ- μ ε    α π ό  τ η  δ ι κ α σ τ  ι κ ή   δ ι ε κ δ ί κ η σ η   τ ω ν  χ ρ η μ ά τ ω ν   μ α ς .

Στο κάτω – κάτω , ο μόνος κίνδυνος απώλειας των χρημάτων – όλων όμως ανεξαιρέτως των πολιτών , που υπάρχει  στην αγορά Ομολόγων με Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου – το τονίζω : με Εγγύηση του Κράτους – είναι  όταν το ίδιο το Κράτος χρεοκοπήσει . Η Χώρα μας όμως δ ε ν   χ ρ ε ο κ ό π η σ ε! Αυτό δεν διακηρύσ-σουν κάθε μέρα πανηγυρικά οι κυβερνώντες ; Τότε γιατί  ε π ι λ ε κ τ ι κ ή   κ α τ α δ ί κ η   τ ω ν  Ο μ ο λ ο γ ι ο ύ χ ω ν ; Γιατί   δ  ι  ά  κ  ρ  ι  σ  η  και  κ  α τ  α δ  ί  κ  η   μ ό ν ο             ό σ ω ν  θ έ λ η σ α ν  να  σ τ η ρ ί ξ ο υ ν  τη  χ ώ ρ α  τους  στην κρίσιμη φάση της ενδεχόμενης  πτώχευσης ; Αυτό ο καθηγητής  κ. Βενιζέλος και οι υπόλοιποι αρχηγοί   τ ο   θ ε ω ρ ο ύ ν   δ ί κ α ι ο  και  σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ό ;

Τι ξεδιαντροπιά και τι θράσος , αλήθεια , τι υποκρισία και αλαζονεία ; Πώς όλοι
τους ζητούν από τους πολίτες εμπιστοσύνη και στήριξη προς το Κράτος ;

Κι εμείς οι Ομολογιούχοι που το στηρίξαμε πώς αντιμετωπιστήκαμε από το Κράτος αυτό ; Με μια
ωμή κλοπή και λεηλασία ,με μια πραγματική δήμευση ! Πολύ φοβάμαι πως αύριο έρ-
χεται (έτσι ξαφνικά σε μια νύχτα) και η σειρά όλων των άλλων καταθετών ! Το φωνά-ζαμε και πριν το αντίστοιχο «κούρεμα» των καταθέσεων των αδελφών μας Κυπρίων .
Μας πρόλαβε, βλέπετε , η μαρτυρική Κύπρος ! Αλλιώς θα ήταν η δική τους σειρά , η σειρά των απλών καταθετών . Αλλά βλέπετε και ακούτε τι γίνεται και τι σχεδιάζεται   στο Eurogroup  για τις καταθέσεις !!!

Ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει ! Για ποιον , αλήθεια , εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό ομιλούν ; Ποιος θα αγοράσει ξανά ομόλογα ; Μήπως πιστεύουν , αφελώς βέβαια , ότι θα τρέξουν να βοηθήσουν πάλι τα φυσικά πρόσωπα ,οι συνταξιούχοι , ο απόδημος Ελληνισμός ; Το πάθημα όμως , κύριοι , έγινε για όλους μας μάθημα !!! Εκτός αν κάποιοι προσδοκούν να το κάνουν οι Τράπεζες και οι ξένοι επενδυτές . Αυτό όμως αν δεν λέγεται ξεπούλημα της Χώρας , πώς αλλιώς λέγεται ;
Η   ε υ θ ύ ν η   β α ρ α ί ν ε ι   ό λ ο υ ς, αλλά κυρίως τους αρχηγούς των κομμά-των της Κυβέρνησης, της προηγούμενης και της τωρινής Κυβέρνησης . Ο θυμός, η αγανάκτηση και η απελπισία με δυσκολεύουν να τους αποκαλέσω , να τους χαρακτη-ρίσω κυρίους όλους αυτούς τους υπευθύνους, γιατί η λέξη «κύριος» – βλ. Λεξικό Γεωργοπαπαδάκου , Μπαμπινιώτη κ.ά. – σημαίνει «κυρίαρχος, αξιοπρεπής, ειλικρι-νής, μπεσαλής, άνθρωπος που κρατά τον λόγο του» . Πού είναι, λοιπόν, η κυριαρχία ; Υπάρχει, αλήθεια, σήμερα  κανείς που πιστεύει πως δεν είμαστε υπό  Γερμανική και Ευρωπαϊκή κατοχή και πως οι πρόσφατες Ελληνικές Κυβερνήσεις είναι απλώς διαχει-ριστές της εξουσίας ; Πού είναι η αξιοπρέπεια ; Αν οι υπεύθυνοι του δράματός μας είχαν αξιοπρέπεια, θα είχαν ήδη παραιτηθεί .Πού είναι η ειλικρίνεια και η «ντομπρο-σύνη» ;

Οι ή χ ο ι  των δ ι κ ώ ν  τους λ ό γ ω ν,  υ π ο σ χ έ σ ε ω ν,  δ ι α β ε β α ι ώ σ ε -ω ν,  ε γ γ υ ή σ ε ω ν  μέσα και έξω από τη Βουλή, προεκλογικά  και  μετεκλογικά,   θ α    τ ο υ ς   α  κ ο  λ ο υ θ ο ύ ν !! Αλλά «ουκ  αν  λάβεις  παρά  του  μη  έχοντος» .
Το κάθε φυσικό πρόσωπο – ομολογιούχος έχει τον δικό του καημό και πόνο, τα δικά του προβλήματα . Μπροστά, όμως, σ’ αυτή την κατάφωρη αδικία σε βάρος μας,
μας ενώνει το ίδιο παράπονο, ο ίδιος θυμός, αγανάκτηση και οργή προς όλους αυτούς που μας κορόϊδεψαν – και συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν – και  έκλεψαν το Ε Ι Ν Α Ι μας .
Προσωπικά, είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και απέκτησα το Ομόλογό μου, αξίας 50.000 ευρώ, από κόπους και θυσίες 35 χρόνων δουλειάς  και από την πώλη-ση ενός μικρού γεωργικού μου κλήρου, ομόλογο το οποίο έληγε το 2015, χρονιά που υπολόγιζα να καλύψω κάποιες βασικότατες ανάγκες , τις οποίες αναφέρω πιο κάτω.
Αντιμετωπίζω  σ ο β α ρ ό τ α τ α   π ρ ο β λ ή μ α τ α   υ γ ε ί α ς , καθόσον:

α) είμαι  ΄Α τ ο μ ο   με   Ε ι δ ι κ έ ς   Α ν ά γ κ ε ς   (Α.Μ.Ε.Α.) ,  κ  α  ρ  κ  ι  ν  ο  π  α  –  θ  ή  ς  , που παρακολουθούμαι σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους θεράποντες γιατρούς μου σε  Αντικαρκινικό Νοσοκομείο . Μέχρι και τον Σεπτέμβρη 2012, οι για-τροί, για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση της υγείας μου, απαιτούσαν κάθε φορά 25 εργαστηριακές και αιματολογικές εξετάσεις. Από τότε και μετά οι εξετάσεις αυτές περιορίστηκαν σε μόνο (1 ) μία , λόγω της γενικότερης οικο-νομικής κρίσης , όπως μου είπαν. Τις υπόλοιπες, όπως καταλαβαίνετε, τις καλύπτω  με προσωπικά μου έξοδα σε εξωτερικά εργαστήρια, γεγονός που με επιβαρύνει επι-πλέον οικονομικά , β) έχω πολύ σοβαρό αναπνευστικό και καρδιακό πρόβλημα, αφού εφ’ όρου ζωής θα πρέπει να λειτουργώ με συσκευή και μάσκα αέρα-οξυγόνου, συσκευή την οποία ο ίδιος πλήρωσα στο ακέραιο της αξίας της , για να πάρω ένα με-ρος της δαπάνης μετά από 2 και 3 χρόνια.

Το δράμα όμως έχει συνέχεια! Η σύζυγός μου πάσχει από  χρόνιο  βρογχικό  αλ-λεργικό  άσθμα και φλεβική ανεπάρκεια , και επομένως ανίκανη για εργασία, άρα  ά  ν  ε  ρ  γ  η.
Τα δυο μου παιδιά , 32 και 25 ετών, αντίστοιχα, αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και αυτά, μαζεύουν πτυχία και μεταπτυχιακά, το ένα μάλιστα φοιτά σε Πανεπιστήμιο επαρχιακής πόλης για απόκτηση και άλλου πτυχίου. Υπολογίστε ενοίκια, αρκετά μεγά-λο χρηματικό ποσό για καύσιμα (γιατί αυτό απαιτούν οι εκεί καιρικές συνθήκες), αγο-ρά βιβλίων και σημειώσεων, φαγητό (γιατί, λέει το Υπουργείο, δεν δικαιούται ούτε βι-βλία ούτε πάσο για τις μετακινήσεις αλλ’ ούτε και δωρεάν σίτιση στη φοιτητική λέσχη, ως πτυχιούχος και άλλης σχολής), βλέπετε «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ-ΤΑ». Σαν δεν ντρεπόμαστε !!!
Το 5ο μέλος της οικογενείας μου είναι η 86χρονη  κ α ρ δ ι ο π α θ ή ς  μητέρα μου, που η μικρή σύνταξη που παίρνει από τον ΟΓΑ δεν φτάνει ούτε καν για τα φάρ-μακά της.
Τα χρήματα αυτά δεν μου περίσσευαν. Τα δάνεισα στο Κράτος και τώρα ζητώ
την επιστροφή τους, την αποπληρωμή τους. Αυτό ορίζει η καλή συμφωνία, αυτό ορί-ζουν οι όροι δανεισμού. Και  αντ’ αυτού, τι εισπράττουμε ; Εισπράττουμε αφερεγγυό-τητα  , ψευτιά , κλοπή , απατεωνιά , δ ή μ ε υ σ η , ένα κράτος «μπαταχτσής». Μ’ αυτά τα χρήματα θα :
α) αντιμετώπιζα τα σοβαρότατα προβλήματα υγείας μου
β) έκανα τους γάμους των παιδιών μας
γ) στήριζα οικονομικά τα παιδιά μας στο 1ο τους ξεκίνημα
δ) κάλυπτα τρέχουσες  οικογενειακές ανάγκες και υποχρεώσεις
ε) πλήρωνα τους φόρους και τα χαράτσια προς την πολιτεία
στ) κάλυπτα τα φοιτητικά έξοδα του ενός παιδιού μας
ζ) φρόντιζα καλύτερα την υπερήλικη και καρδιοπαθή μητέρα μου
η) αντιμετωπίζαμε με αξιοπρέπεια τα γηρατειά μας που έρχονται .

Η υποκρισία, η αλαζονεία, η ασυνέπεια σε όλο τους το μεγαλείο !!!

Επί 35 χρόνια, για το λειτούργημα που επιτελούσα, εργάστηκα με μεράκι , με ό-
ρεξη , με αγάπη , συνέπεια , σεβασμό , υπευθυνότητα , ειλικρίνεια , εντιμότητα , και αυτές τις α  ξ  ί  ε  ς  αγωνίστηκα να περάσω στους μαθητές μου. Αγωνίστηκα να τους
κάνω :
α) να  πιστεύουν σε  α ξ ί ε ς  και  ι δ α ν ι κ ά
β) να έχουν  σ ω σ τ ά   π ρ ό τ υ π α  στη ζωή τους
γ) να  σ έ β ο ν τ α ι  και  να  ε κ τ ι μ ο ύ ν  τον  σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο
δ) να είναι   ν ο μ ο τ α γ ε ί ς  και  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ί  πολίτες
ε) να είναι  φ ι λ ό π ο ν ο ι  και  ε ρ γ α τ ι κ ο ί
στ) να  α γ α π ο ύ ν  και  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  με κάθε τρόπο  την  Π  α  τ  ρ  ί  δ  α .
Προσπαθούσα να τους περάσω αγνά και σωστά  πρότυπα ζωής.
Μακαρίζω τον εαυτό μου που αποχώρησα από την υπηρεσία μου , γιατί –το ξέρω καλά – δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω όπως εγώ ήξερα και ήθελα, όπως λει-
τουργούσα μέχρι τη στιγμή που έφυγα. Και αυτό , γιατί διπρόσωπος , ψεύτης και κλέφτης δεν υπήρξα και ούτε θα υπάρξω ποτέ, που άλλα υποσχόμουν  και εγγυόμουν χθες , άλλα έλεγα σήμερα και άλλα  έκανα αύριο.
΄Η νομίζουν όλοι αυτοί που αυτοαποκαλούνται «υπεύθυνοι πολιτικοί» ή θέλουν να τους θεωρεί ο Λαός υπεύθυνους και συνεπείς πολιτικούς , ότι οι σημερινοί Μαθη-τές – Νέοι δεν γνωρίζουν για τη ληστρική επιδρομή και τη δήμευση της περιουσίας των γονιών τους , των παππούδων τους , των συγγενών τους , των οικογενειών των φίλων τους !!! Ποιους να πιστέψουν πλέον ;Το σάπιο, μήπως, πολιτικό μας σύστημα; Τι να δεχτούν ως αληθινό ; Την ψευτιά , την κλεψιά , την αλαζονεία ή τον βερμπαλι-σμό ; Όταν η Υπεύθυνη πολιτική ηγεσία συμπεριφέρεται ως αλαζόνας και κοινός λη-στής , ως πραγματικός λήσταρχος και απατεώνας , που , αφού πρώτα εξαπατά , στη συνέχεια ληστεύει και Σκοτώνει το θύμα του – γιατί αυτό ακριβώς έκανε με τους Ομολογιούχους Φυσικά Πρόσωπα  –  τ ι  ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η   ζ η τ ά ;  τ ι  π ε ρ ι μ έ  – ν ε ι  να  ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ;  Τ ι  π ρ ό τ υ π α  δίνει και δίνουμε στα νέα παιδιά ;  Σε ποιους αυτά να  β α σ ι σ τ ο ύ ν , να  ε μ π ι σ τ ε υ τ ο ύ ν  και να σ τ η ρ ί ξ ο υ ν  τις τύχες τους , τα όνειρά τους και τις ζωές τους ;  « Οι νέοι » , κύριοι , « είναι η μαγιά για τη ζύμη του αύριο κι αν τη μαγιά αυτή δεν τη φροντίσουμε και ξινίσει , ξινό ψωμί θα κάνει » .

Μας χορτάσατε ψέματα και υποσχέσεις . Δεν σας πιστεύουμε πια . Δεν σας πι-
στεύει κανείς πια !!!

Γι’ αυτό και η μόνη μας ελπίδα και πίστη που μας έμεινε – εκτός απ’ αυτήν στο
Θεό – είναι Η  Α Δ Ε Κ Α Σ Τ Η   Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η , αυτή που προστατεύει τους αδυνά-μους από τις όποιες αυθαιρεσίες και την παράνομη άσκηση εξουσίας των εκάστοτε
Κυβερνήσεων .Είναι  το   Σ. τ. Ε. , στο οποίο προσφύγαμε μ ό ν ο κατά της παράνομης και αντισυνταγματικής πράξης του «κουρέματος» των Φυσικών Προσώπων και όχι  συνολικά – γενικά κατά του «κουρέματος» , προσφυγή  που  εκδικάστηκε στις  22 Μαρτίου του 2013  και την απόφαση του οποίου περιμένουμε από τότε να καθαρο-γραφεί και να ανακοινωθεί . Είναι οι  δ ι κ α σ τ έ ς  του  Σ. τ. Ε. , που θα δουν , θέλου-με να πιστεύουμε , την α δ ι κ ί α  που έγινε σε ανθρώπους   σ  υ ν  τ  α  ξ  ι ο ύ χ ο υ ς ,  π ο λ ύ τ ε κ ν ο υ ς  , α γ ρ ό τ ε ς , ε ρ γ ά τ ε ς , υ π α λ λ ή λ ο υ ς, ε π α γ γ ε λ μ α τ ί –   ε ς ,   α ν έ ρ γ ο υ ς , α ρ ρ ώ σ τ ο υ ς  , γιατί απλώς για όλους αυτούς πρόκειται , αυ-τούς έπιασε το «κούρεμα» , αφού οι πλούσιοι και το μεγάλο κεφάλαιο προτίμησαν άλλες … «λύσεις» , σε άλλους «οικονομικούς παραδείσους» . Μετά και από τις πρό-σφατες αποφάσεις του που δικαίωσε τους Στρατιωτικούς και τους Πανεπιστημια- κούς , θέλουμε να ελπίζουμε πως θα έρθει και η δική μας Δικαίωση !!!
Εμείς  δ ε   ζ η τ ά μ ε   ο ί κ τ ο  και  ε λ ε η μ ο σ ύ ν η . Τ α   χ ρ ή μ α τ ά   μ α ς      ζ η τ ά μ ε   π ί σ ω .

Ζητάμε από τους Δικαστές να αποκαταστήσουν το Δίκαιο ! Θέλουμε απλώς να εφαρμοστούν οι νόμοι που ορίζουν :
α. το δικαίωμα της περιουσίας
β. το δικαίωμα της αναλογικότητας
γ. το δικαίωμα της ισότητας , της ίσης αντιμετώπισης από την Πολιτεία .
Και φυσικά, θέλουμε  τ έ τ ο ι ο υ ς  Δικαστές  π ο υ, στην έκδοση της απόφασής τους, δ ε ν   ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι   α π ό   σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α , από  κ ο μ μ α τ ι κ έ ς  και  π ο – λ ι τ ι κ έ ς   π ι έ σ ε ι ς , τέτοιους  Δικαστές που δεν μπορούν να δεχθούν την κατα-στρατήγηση των δικαιωμάτων ανυπεράσπιστων πολιτών και τη θυσία μας στο βω-μό της τρόικας, της Μέρκελ και των επιταγών των Ευρωπαίων .
Όμως , στο χέρι όλων σας είναι , κ. Πρωθυπουργέ , κ.κ. αρχηγοί των άλλων κομ-μάτων , κυρίες και κύριοι βουλευτές , να αποκαταστήσετε και πάλι το κύρος και την χαμένη υπόληψη  όλων σας , της Κυβέρνησης και όλων των μελών του Κοινοβουλί-ου  , να αποκτήστε ξανά τη χαμένη  προς το πρόσωπό  σας εμπιστοσύνη και αξιοπι-στία όλων  μας . Δώστε όλοι σας -μέσα και έξω από τα σύνορά μας – ένα ηχηρότατο μήνυμα πως στην Πατρίδα αυτή που γεννήθηκε η Δημοκρατία εφαρμόζονται και πάλι  οι Δικοί της νόμοι , πως τηρούνται απαρέγκλιτα οι νόμοι της ισότητας , της αναλογικότητας και της ισονομίας , πως γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα Ο Λ Ω Ν των πολιτών της. Αποκαταστήστε την κατάφωρη αδικία σε βάρος μας .Τηρήστε – το επαναλαμβάνω και το τονίζω με έμφαση – το δικαίωμα της ισονομίας και  αναλογικό-τητας . Προστατέψτε τις περιουσίες μας . Δώστε ,επιτέλους , λύση , πολιτική –έστω-λύση , και στο δικό μας πρόβλημα . Αποκαταστήστε την ανείπωτη και  προκλητική αδικία  που η Πολιτεία  μάς προκάλεσε . Εξάλλου , τους τελευταίους μήνες , δικαίως και σωστά , συνεχώς επαναλαμβάνετε το «αποκατάσταση των αδικιών , με την πρώτη ευκαιρία».

Η ζωή μας , η ζωή των παιδιών μας , οι ζωές 200.000 ανθρώπων που υπάρχουν πίσω από τις αποταμιεύσεις 15.000 οικογενειών , κ.κ.  Βουλευτές  και Δικαστές του Σ.τ.Ε. , εξαρτάται πλέον από τη δική σας απόφαση .  Α  π ο κ α τ α σ τ ή σ τ ε   το  δ ί –    κ α ι ο .  Δ ώ σ τ ε     μ α ς   π ά λ ι   π ί σ ω  το  δ ι κ α ί ω μ α :
– στη ζωή
– να ξαναγελάσουμε και πάλι
– να ελπίζουμε και πάλι
– να οραματιζόμαστε και πάλι
– να παντρέψουμε και αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας
– να διαχειριστούμε σωστά τις οικογενειακές μας ανάγκες
– να ανταποκρινόμαστε στις οικονομικές μας υποχρεώσεις προς την Πολιτεία
– να αντιμετωπίσουμε τα γηρατειά
– να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρότατα προβλήματα υγείας που πολλοί από εμάς  έχουμε
– το δικαίωμα ΝΑ  ΖΗΣΟΥΜΕ  ΚΑΙ  ΠΑΛΙ  ΜΕ  ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ  !!!

Αυτό, λοιπόν, που έμεινε σήμερα στον απλό πολίτη είναι ΜΟΝΟ  Η  ΑΝΕΞΑΡΤΗ-ΤΗ , θέλουμε να πιστεύουμε , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ! Μετά και από την ωμή κλοπή και δήμευ-ση της περιουσίας μας από την ίδια μας την Πατρίδα ,την οποία εμείς , με τις δικές μας καταθέσεις  , στηρίξαμε – όσο αυτό ήταν δυνατό – στην πράγματι δυσχερέστατη  οικονομική θέση , μπροστά στο διαφαινόμενο φάσμα της άτακτης  χρεοκοπίας που τότε βρέθηκε , αλλά και μετά από τη μετέπειτα στάση τής τότε και της τωρινής Κυβέρ-νησης , δ ε   μ α ς   έ μ ε ι ν ε   ά λ λ η   ε π ι λ ο γ  ή , παρά μόνο  η προσφυγή μας  Σ Τ Η   Δ  Ι  Κ  Α  Ι  Ο Σ  Υ  Ν  Η . Αυτή είναι  ο φάρος  και το λιμάνι , ταυτόχρονα ,των αδικημέ-νων ,των εξαπατημένων , των ανυπεράσπιστων , των αδυνάμων ! Αυτή είναι  ο  Θεμα-τοφύλακας  των δικαιωμάτων  μας !!!   Σ’ αυτήν έχουμε εμπιστοσύνη , σ’ αυτήν πι-στεύουμε και ευελπιστούμε για την δικαίωσή μας !!!  Στην Πολιτεία και στους ταγούς της δε μένει παρά μόνο να σώσουν το όποιο γόητρο και κύρος τούς έμεινε ,βάζοντας την τελευταία τους πινελιά ,πληρώνοντας δηλαδή  τα Ομόλογα που μας «κούρεψαν» στην τιμή που τα αγοράσαμε , στην τιμή κτήσης τους .

Σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε και ευελπιστώ
για τη γρήγορη και δίκαιη λύση

΄Ενας  εξαπατημένος Ομολογιούχος καρκινοπαθής

(ΣΗΜ.: Τα στοιχεία μου στη διάθεσή σας )

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου