Μονόδρομος οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής

Βιομηχανία 4.0 Ο Δημήτρης Βέργαδος σημειώνει πως οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής αποτελούν μονόδρομο για να ανταποκριθούμε στις αλλαγές που γίνονται με ταχείς ρυθμούς new deal

Μοίρασε το

Ο Δημήτρης Βέργαδος σημειώνει πως οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής αποτελούν μονόδρομο για να ανταποκριθούμε στις αλλαγές που γίνονται με ταχείς ρυθμούς.


 

«Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές» Charles Darwin (1809-1882)

«Η προσαρμογή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0) παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη και αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Σε μια περίοδο ανατροπών στις διεθνείς παραγωγικές αλυσίδες μπορεί να δημιουργήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. 

Ο ρόλος του ψηφιακού μετασχηματισμού παραμένει καθοριστικός στην αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο 15% του ΑΕΠ, μέσα από τη βελτίωση της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής και των δικτύων εφοδιασμού.  

Οι τεχνολογίες αιχμής αποτελούν παράγοντα επιβίωσης σε συνθήκες έντασης του ανταγωνισμού στο μετά-Covid περιβάλλον, ενώ σε επίπεδο χώρας μπορεί να συμβάλλει σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. 

Σε αντίθεση με τις εξωγενείς εξελίξεις που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα (όπως πχ στην ενέργεια), ο βηματισμός προς την 4η  βιομηχανική εποχή εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη χώρα και τις επιχειρήσεις της». 

ΣΕΒ Βιομηχανία 4.0

Τα παραπάνω καταγράφονται στη διεισδυτική έκθεση για τη Βιομηχανία 4.0 που εκπόνησε πρόσφατα ο ΣΕΒ, η οποία διαπιστώνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και των επιχειρήσεων μας κινείται σήμερα ταχύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Ακόμα όμως, όχι αρκετά ώστε να κλείσει η απόσταση από την ΕΕ. Για αυτό, πρέπει να «τρέξουμε» με ταχύτερους ρυθμούς και στα πλαίσια αυτά, μια εθνική στρατηγική για την ψηφιοποίηση της οικονομίας και των επιχειρήσεων θα μας βοηθούσε σημαντικά. 

Οι μικρότερες επιχειρήσεις συνεχίζουν να υστερούν ψηφιακά 

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι επενδύσεις στην υψηλή τεχνολογία παραμένουν στη χώρα μας υπόθεση κυρίως μεγάλων βιομηχανικών ομίλων. Οι μικρότερες επιχειρήσεις υστερούν σημαντικά στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων επιπέδου ΙΕ 4.0. 

Το εν μέρει παρήγορο εδώ είναι ότι το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΒ, στην ΕΕ οι πρωτοβουλίες Industry 4.0 υλοποιούνται κυρίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το 54% αυτών να έχουν ενσωματώσει επιτυχώς τις ψηφιακές τεχνολογίες στις λειτουργίες τους, σε σύγκριση με μόνο 17% των ΜμΕ.  

Μονόδρομος οι επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής  

Στις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας και διαρκών ανατροπών αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η σημασία των επιχειρηματικών επενδύσεων στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, δεδομένου ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων εστιάζει σε συστήματα ξεπερασμένων δυνατοτήτων, με αποτέλεσμα η ψηφιακή τους ωριμότητα να παραμένει χαμηλή (24η θέση στην ΕΕ). 

Η αλλαγή επιχειρηματικής φιλοσοφίας είναι πλέον επιβεβλημένη εάν θέλουμε να διατηρηθεί η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση στην προσπάθεια επανεκκίνησης στην μετά-Covid εποχή, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν ταχύτερα τα μοντέλα λειτουργίας και λήψης αποφάσεων στις ευκολίες που δίνουν οι τεχνολογίες Industry 4.0 (π.χ. IoT, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, επαυξημένη πραγματικότητα, σύγχρονη ρομποτική, κτλ). 

Παράλληλα, κρίνεται απολύτως αναγκαία η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής συστημάτων αιχμής, αφού τεχνολογίες διττής χρήσης όπως, Ιnternet οf Τhings (IoT), αυτόνομες μηχανές, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα επιτήρησης χώρων, λύσεις κυβερνο-ασφάλειας, κοκ, μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλών προσόντων και αποδοχών για τους νέους, να αξιοποιηθούν άμεσα στη βιομηχανία και να ενισχύσουν την ασφάλεια/άμυνα της χώρας. 

Κοντολογίς, η 4η βιομηχανική επανάσταση είναι εδώ και απαιτεί γρήγορες προσαρμογές στις στρατηγικές των επιχειρήσεων. Η ταχύτερη υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής, θα προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην επιχειρηματικότητα εκείνη που διαθέτει όραμα, σχεδιάζει έγκαιρα και κτίζει το ψηφιακό της μέλλον στην πράξη.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου