Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η Μελίνα Κριτσωτάκη επισημαίνει ότι τα τοπικά συστήματα τροφίμων αφορούν προϊόντα που παράγονται στην περιοχή προέλευσης και συνιστούν ένα σύνολο διαδικασιών στο οποίο οι παραγωγοί συνδέονται με τους καταναλωτές.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Η Μελίνα Κριτσωτάκη επισημαίνει ότι οι νέες και μορφωμένες (πλέον) γυναίκες της ελληνικής περιφέρειας μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για να ανταπεξέλθει η χώρα στις προκλήσεις του αύριο.