ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Μοίρασε το

Να μιλήσουμε για την πραγματική οικονομία και την ανάγκη πρωτοβουλιών για την ενίσχυσή τους αφού αποτελεί το μόνο δρόμο για την αντιμετώπιση της βαθειάς ύφεσης και της συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας.

Βεβαίως τα διάφορα προγράμματα απασχόλησης και ιδιαίτερα αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και επέμεινε να νομοθετηθούν με το πολυνομοσχέδιο μπορούν να συμβάλλουν στην ανάσχεση της ανεργίας και να δώσουν ευκαιρία σε νέους, μακροχρόνια ανέργους και μέλη οικογενειών χωρίς κανένα εργαζόμενο.

Επανέρχομαι όμως στις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση της οικονομίας που μπορούν να στηριχθούν στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων μέσω του ΕΣΠΑ που είναι σε εξέλιξη αλλά και του αναπτυξιακού νόμου που αρχίζει να δέχεται νέες επενδυτικές προτάσεις και μάλιστα για αυτές που θα κατατεθούν μέχρι 28 Ιουνίου θα εκδοθεί, μετά την αξιολόγησή τους , απόφαση ένταξης μέσα στο Καλοκαίρι.

Η Βουλή πριν από ένα μήνα, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, διαμόρφωσε ένα νέο πλαίσιο αφού απλοποίησε το αδειοδοτικό σύστημα και βελτίωσε τη διαδικασία διαχείρισης του αναπτυξιακού νόμου παράλληλα με καινοτόμες λύσεις στο πρόβλημα της ρευστότητας.

Ως εισηγητής, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσα προτάσεις και τροπολογίες για τη διαμόρφωση ενός φιλικού, αναπτυξιακού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της ύφεσης και της συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας.

Πρέπει να σπάσουμε το αντιπαραγωγικό και αντιεπενδυτικό καρτέλ και να προχωρήσουμε με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα, να βγούμε στο ξέφωτο και να αφήσουμε πίσω την κρίση και τα μνημόνια.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση, το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, που μέσα από τον απαραίτητο διάλογο πρέπει να γίνει ο οδικός χάρτης της χώρας για να πετύχουμε την οικονομική, κοινωνική και εθνική ανάκαμψη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το πρόγραμμα προσαρμογής και οι περιοριστικές πολιτικές έχουν δώσει ό,τι ήταν να δώσουν. Πλέον χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά αίτια της κρίσης, τη ρίζα του κακού. Ποια είναι όμως αυτά; Όλα αυτά που προηγήθηκαν είναι η πραγματική αιτία του κακού. Πρώτον, η μετάλλαξη του αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου σε καταναλωτικό και μεταπρατικό, δεύτερον το στρεβλό μοντέλο διακυβέρνησης και ο τρόπος διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων. Το πολυδαίδαλο θεσμικό και νομικό πλαίσιο.

Η γραφειοκρατία που έχουμε θεσπίσει μέσω είτε οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κανονισμών, είτε νόμων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είτε προεδρικών διαταγμάτων, είτε υπουργικών αποφάσεων και κυρίως των περίφημων ερμηνευτικών εγκυκλίων που βγάζουν οι υπάλληλοι των υπουργείων για να εφαρμόσουν τους νόμους, οι ατέλειες των οποίων είναι και η μεγάλη αιτία για τη δημιουργία, πέρα από την κατεύθυνση και την πολιτική, γραφειοκρατικών προσχωμάτων.

Πως εμείς απαντήσαμε σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα προβλήματα.

Για το αναπτυξιακό παραγωγικό πρότυπο. Ο νέος νόμος που προωθεί τη δημιουργία φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος, την προώθηση της ανάπτυξης και των επενδύσεων έχει τις παρακάτω στοχεύσεις:

Πρώτον η μεταποίηση, η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, ο αγροτικός τομέας είναι η κατεύθυνση που χρειάζεται η χώρα, για να καλύψει το παραγωγικό κενό που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, την αιτία όλων των ελλειμμάτων. Προτείναμε συγκεκριμένα πράγματα. Οι υποδομές στον αγροτικό τομέα και η μεταποίηση να είναι βασικές κατευθύνσεις στη στήριξη του αναπτυξιακού νόμου.

Δεύτερον, ο τουρισμός, που είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα , να έχει ειδική στήριξη μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο.

Τρίτον, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η ανταγωνιστικότητα, όχι εντός χώρας, δηλαδή να ανταγωνιστεί μια επιχείρηση τη διπλανή της, αλλά στο διεθνές πεδίο. Άρα, η διεθνής ανταγωνιστικότητα πώς ενισχύεται απ’ αυτόν το νόμο; Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση.

Τέταρτον η απασχόληση. Το τεράστιο πρόβλημα της ύφεσης, το αποτέλεσμα της κρίσης, είναι η αδυναμία να δώσουμε ευκαιρίες δουλειάς στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους. Άρα, ιδιαίτερο και ισχυρό κριτήριο πρέπει να είναι η απασχόληση.

Για τη γραφειοκρατία. Το αρχικό ν/σ παρενέβαινε μόνο για τις στρατηγικές επενδύσεις στο σύστημα γρήγορης αδειοδότησης, για να ξεπεράσει και να υπερβεί τα προβλήματα της γραφειοκρατίας.

Όμως η πλέον στρατηγική επένδυση για τη χώρα είναι οι οργανωμένοι υποδοχείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που προτείναμε και εντάχθηκαν στις διαδικασίες αυτές. Έτσι οι μικρομεσαίοι που θα ενταχθούν στα Επιχειρηματικά Πάρκα. θα έχουν μειωμένη γραφειοκρατία.

Αντί της άναρχης και άτυπης συγκέντρωσης επιχειρηματικότητας, με πρωτοβουλίες μόνο των επιχειρηματιών σε συγκεκριμένους τόπους, με τα γνωστά προβλήματα, εμείς προτείνουμε τους οργανωμένους υποδοχείς επενδύσεων και πλέον εντάσσονται στα Fast Track.

Tα επιχειρηματικά πάρκα, ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ και τεχνολογικά πάρκα, αντί 3-5 χρόνια που χρειάζονταν θα μπορούν να αδειοδοτηθούν σε 3-5 μήνες.

Έχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα ως προς την απασχόληση. Έχουμε μεγαλύτερη ωφέλεια ως προς την τοπική κοινωνία. Έχουμε μεγαλύτερη ωφέλεια συνολικά για την οικονομία.

Για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια. Πρέπει να πούμε ότι τα σχετικά Π.Δ είναι στη διαβούλευση, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα του ν. 4072/12.

Ένα σημαντικό ζήτημα, είναι αυτό της ρευστότητας. Ως προκαταβολή από τον αναπτυξιακό νόμο δίνεται πλέον ως και το 100% της επιδότησης. Η διασφάλιση της έκδοσης εγγυητικών επιστολών με ένα τραπεζικό σύστημα που δεν πατά καλά στα πόδια του -παρά τις προσπάθειες που κάνουμε και παρά τις προσπάθειες να μην καταρρεύσει- πρέπει να αντιμετωπιστεί. Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση και έγινε αποδεκτή. Πρόκειται για μια καινοτομία που θα δώσει λύση όσον αφορά τις εγγυητικές επιστολές, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν πρόσβαση στις τράπεζες. Διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα βρουν πρόσβαση στο εξωτερικό.

Με τον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό, η τράπεζα έχει στα χέρια της την εγγύηση και εκδίδει την εγγυητική επιταγή. Έτσι δίνεται λύση για χιλιάδες περιπτώσεις που σήμερα δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη ρευστότητα για να προχωρήσουν τις επενδύσεις.

Ας δούμε όμως συγκεκριμένα θέματα και ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες:

1) Οι Επενδυτικοί φάκελοι έως 3.000.000 Ευρώ παραλαμβάνονται για αξιολόγηση από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) των Περιφερειών και από εκεί και πάνω παραλαμβάνονται για αξιολόγηση από την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2) Η κατάθεση Επενδυτικών Φακέλων γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Η αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για την έγκριση ή απόρριψη της επιχορήγησης γίνεται σε δύο κύκλους:

α) 1η Μαΐου έως την 30η Οκτωβρίου, αξιολογούνται εντός του Νοεμβρίου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στο διαδίκτυο την 1η Δεκεμβρίου και

β) Από την 1η Νοεμβρίου έως την 30η Απριλίου, αξιολογούνται εντός του μηνός Μαΐου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στο διαδίκτυο την 1η Ιουνίου.

γ) Ειδικά τώρα για την τωρινή περίοδο η παραλαβή Επενδυτικών Φακέλων δεν θα λήξει την 30η Απριλίου, αλλά δύο μήνες αργότερα και συγκεκριμένα θα παραλαμβάνουν φακέλους έως την 28η Ιουνίου 2013, με αξιολόγηση εντός Ιουλίου.

3) Μετά την παραλαβή της Απόφασης Υπαγωγής ο Επενδυτής έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Τράπεζα του και να του εκδώσει την απαραίτητη εγγυητική επιστολή είσπραξης έως το 100% του χρηματικού ποσού της εγκριθείσας επιχορήγησης υπό μορφή προκαταβολής.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι αυξημένο κατά 10% από το ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης.

4) Σε περίπτωση όπου κάποιος Επενδυτής ενδιαφέρεται να αποκτήσει εγγυητική επιστολή είσπραξης της εγκριθείσας επιχορήγησης αλλά αδυνατεί να παράσχει όλες τις απαραίτητες εξασφαλίσεις που του ζήτησε η Τράπεζα, τότε ο Επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί ένα διαφορετικό τρόπο που προβλέπει ο ήδη τροποποιημένος Αναπτυξιακός Νόμος, με βάση τον οποίο ο Επενδυτής αποδέχεται να δημιουργήσει ένα «Δεσμευμένο Τραπεζικό Λογαριασμό» στην Τράπεζα που θα εκδώσει την εγγυητική επιστολή είσπραξης επιχορήγησης, υπό τον όρο ότι η αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΑΠ ή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) εκταμίευσης της προκαταβολής της επιχορήγησης θα καταθέσει το χρηματικό ποσό της προκαταβαλλόμενης επιχορήγησης στον παραπάνω «Δεσμευμένο Τραπεζικό Λογαριασμό» με δικαιούχο τον Επενδυτή με τον όρο ότι θα πραγματοποιούνται πληρωμές με εντολή της Τράπεζας απ’ ευθείας στους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχορηγούμενης επένδυσης.

5) Για επενδύσεις ύψους από 200.000 Ευρώ έως 500.000 Ευρώ ο επενδυτής δικαιούται να έχει τη νομική μορφή της Ατομικής Επιχείρησης.

6) Για επενδυτικά σχέδια που αφορούν Μικρομεσαίες επιχειρήσεις το μέγιστο ποσοστό των δαπανών των πάσης φύσεως οικοδομικών , κτιριακών εργασιών και των εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου δεν δύναται να υπερβεί το 70% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών (Αγορά Μηχανημάτων, Αγορά λοιπού εξοπλισμού κλπ.) δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο ύψος των δαπανών.

7) Σε περίπτωση όπου στο ίδιο οικόπεδο που υλοποιείται μία επιχορηγούμενη επένδυση υφίστανται αυθαίρετες κτιριακές υποδομές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να εκδοθεί απόφαση πιστοποίησης ολοκλήρωσης της επένδυσης, αρκεί ο Φορέας της επένδυσης να έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4014/2011 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων και να εκδώσει τη σχετική Άδεια Λειτουργίας της Μονάδας.

8) Για Επενδυτικά Σχέδια Θερμοκηπίων, τα οποία υλοποιούνται σε αγροτεμάχιο μισθωμένο για 10 έτη τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη και στο εξής δεν απαιτείται να έχει παραιτηθεί ο εκμισθωτής του αγροτεμαχίου από το «δικαίωμα ιδιόχρησης».

9) Για τα Επενδυτικά Σχέδια Εκσυγχρονισμού Ξενοδοχείων έχει μειωθεί η χρονική διάρκεια που πρέπει να παρέλθει από τον προηγούμενο επιχορηγηθέντα εκσυγχρονισμό στα πέντε(5) έτη.

10) Εκσυγχρονισμοί Ξενοδοχείων επιχορηγούνται αρκεί το Ξενοδοχείο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να είναι ή να αναβαθμιστεί στην κατηγορία των 3 αστέρων τουλάχιστον.

11) Δίνεται πλέον δυνατότητα σε επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Δωματίων ή Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων να επιχορηγηθούν από κονδύλια του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11, για δαπάνες εκσυγχρονισμού τους ή επέκτασης τους υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις σε Δίκτυα Συνεργασίας (Clusters), τα οποία θα συστήσουν προσεχώς αφού προηγουμένως δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η Σχετική Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί προσεχώς από τον Υπουργό Ανάπτυξης , με βάση την οποία θα οριστούν οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούν τα Δίκτυα Συνεργασίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων ή Διαμερισμάτων.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω το αυτονόητο. Η ανάπτυξη δεν διατάσσεται. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιμέρους πρωτοβουλιών και δράσεων που θα αποτελούν συνεκτικά μέρη του συνολικού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης. Ο καθένας μας κρίνεται και θα κριθεί όχι από τον επιτυχή ή μη σχολιασμό της κατάστασης, τις ατάκες και τα μικροκομματικά παιχνίδια αλλά από τη συμβολή του στη προσπάθεια που διεξάγει η χώρα και στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ανακούφιση της κοινωνίας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου