Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Μοίρασε το

Η Γένεση της κρίσης

Η οικονομική κρίση που συγκλόνισε τον κόσμο ξεκίνησε από ένα έλλειμμα ρευστότητας στο σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών τραπεζικό το 2008. Η κατάρρευση της φούσκας των ΗΠΑ τραπεζών, οι οποίες κορυφώθηκαν το 2007, προκάλεσε τις τιμές των τίτλων συνδέεται με την αμερικανική πραγματικές τιμές ακινήτων να πέφτουν κατακόρυφα, καταστρέφοντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μια παγκόσμια κλίμακα.

Ερωτήσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα των τραπεζών, μείωση στη διαθεσιμότητα των πιστώσεων και καταστραφεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών είχε αντίκτυπο στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, όπου οι κινητές αξίες που υπέστησαν μεγάλες απώλειες κατά τη διάρκεια του 2008 και στις αρχές του 2009.

Οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως πιστωτικές σφίγγονται και το διεθνές εμπόριο μειώθηκε. Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες αντέδρασαν με πρωτοφανή φορολογικά κίνητρα, η νομισματική επέκταση της πολιτικής και θεσμικής διασώσεις. Αν και έχουν υπάρξει μετασεισμοί της οικονομικής κρίσης έκλεισε κάποτε μεταξύ τα τέλη του 2008 τα μέσα του 2009.

Ενώ πολλές αιτίες για την οικονομική κρίση έχουν προτείνει με ποικίλες εξαγωγών αποδίδεται βάρος, η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών που εκδίδει την Levin-Coburn έκθεση αναφέρει ότι “ότι η κρίση δεν ήταν μια φυσική καταστροφή, αλλά το αποτέλεσμα του υψηλού κινδύνου σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα? Ακοινολόγητες συγκρούσεις συμφερόντων? και την αποτυχία των ρυθμιστικών αρχών, των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, και η ίδια η αγορά να χαλιναγωγήσει τις υπερβολές της Γουόλ Στριτ.

Οι κριτικοί υποστήριξαν ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και οι επενδυτές δεν τιμή με ακρίβεια τον κίνδυνο που εγκυμονεί υποθήκη που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά προϊόντα, και ότι οι κυβερνήσεις δεν αναπροσάρμοσαν τις ρυθμιστικές πρακτικές τους για την αντιμετώπιση του 21ου αιώνα χρηματοπιστωτικές αγορές. Το 1999 η κατάργηση των Glass-Steagall Act του 1933 αφαιρείται αποτελεσματικά το διαχωρισμό που τότε υπήρχε ανάμεσα τράπεζες της Wall Street και τις επενδύσεις των τραπεζών καταθέσεων. Σε αντίδραση στη χρηματοπιστωτική κρίση, έχουν και οι δύο βασίζονται στην αγορά και κανονιστικές λύσεις που έχουν εφαρμοστεί ή είναι υπό κατασκευή.

Εύκολη πιστωτικών συνθηκών

Τα χαμηλότερα επιτόκια ενθαρρύνουν δανεισμού. Από το 2000 έως το 2003, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μείωσε τα ομοσπονδιακά στόχος για το ποσοστό κεφαλαίων σε 6,5 τοις εκατό σε 1,0 τοις εκατό. Αυτό έγινε για να απαλύνει τις επιπτώσεις της κατάρρευσης της φούσκας των dotcom και του Σεπτεμβρίου 200 τρομοκρατικές επιθέσεις, και να καταπολεμήσουν την αντίληψη του αποπληθωρισμού. Πρόσθετες πίεση για μείωση των επιτοκίων ήταν δημιουργούνται από το υψηλό ρεύμα αυξανόμενο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ, η οποία κορυφώθηκε σε συνδυασμό με τη φούσκα των ακινήτων το 2006. Federal Reserve πρόεδρος Ben S. Bernanke εξήγησε πως το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ που απαιτείται για να δανειστεί χρήματα από το εξωτερικό που να ανεβάσει τις τιμές και να μειωθούν τα επιτόκια.

Μπερνάνκι εξήγησε ότι μεταξύ 1996 και 2004, οι ΗΠΑ ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της έλλειμμα αυξήθηκε κατά 650 δισ. δολάρια, από 1,5% σε 5,8% του ΑΕΠ. Χρηματοδότηση τα ελλείμματα αυτά που απαιτούνται στις ΗΠΑ για να δανειστεί μεγάλα ποσά από το εξωτερικό, κυρίως από τις χώρες που τρέχει εμπορικά πλεονάσματα, κυρίως οι αναδυόμενες οικονομίες στην Ασία και χώρες που εξάγουν πετρέλαιο. Το ισοζύγιο πληρωμών ταυτότητας απαιτεί ότι μια χώρα όπως οι ΗΠΑ Διαχείριση του τρεχούμενου λογαριασμού του ελλείμματος έχει επίσης ένα λογαριασμό κίνησης κεφαλαίων / επένδυσης πλεόνασμα το ίδιο ποσό. Ως εκ τούτου, μεγάλα και αυξανόμενα ποσά ξένων κεφαλαίων / κεφάλαιο διοχετεύθηκε στις ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση των εισαγωγών της.

Αυτό δημιούργησε η ζήτηση για διάφορα είδη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η αύξηση των τιμών των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, μειώνοντας ταυτόχρονα τα επιτόκια. Οι ξένοι επενδυτές είχαν τα κεφάλαια για να δανείσουν, είτε επειδή είχαν πολύ υψηλά ποσοστά προσωπικής αποταμίευσης τόσο υψηλό το 40 τοις εκατό στην Κίνα, είτε λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου. Μπερνάνκι που αναφέρονται σε αυτήν ως «εξοικονόμηση κατακλύζουν.”

Μια «πλημμύρα» των κεφαλαίων ή ρευστότητας έφτασε στις ΗΠΑ χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι ξένες κυβερνήσεις που παρέχονται κεφάλαια από την αγορά κρατικών ομολόγων ΗΠΑ και έτσι αποφεύγονται πολλές από τις άμεσες επιπτώσεις της κρίσης. ΗΠΑ νοικοκυριά, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούνται ποσά που έχει δανεισθεί από τους ξένους για τη χρηματοδότηση της κατανάλωσης ή για να ανεβάσει τις τιμές των κατοικιών και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επενδύονται κεφάλαια σε ενυπόθηκους τίτλους.

Η Fed έθεσε στη συνέχεια το επιτόκιο Fed funds σημαντικά μεταξύ Ιουλίου 2004 και Ιουλίου 2006. Αυτό συνέβαλε σε μια αύξηση σε ένα χρόνο και πέντε χρόνια διευθετήσιμη υποθήκη ποσοστού (ARM) τα ποσοστά, καθιστώντας ARM επαναφέρετε επιτόκιο ακριβό για ιδιοκτήτη σπιτιού. Αυτό μπορεί να συνέβαλαν επίσης στην αποπληθωρισμό της φούσκας τιμών των περιουσιακών στοιχείων που γενικά κινούνται αντιστρόφως προς το επιτόκιο και έγινε πιο επικίνδυνη για να κερδοσκοπούν στον τομέα της στέγασης. ΗΠΑ περιουσιακά στοιχεία κατοικιών μειώθηκαν δραματικά σε τιμές μετά την έκρηξη φούσκα των ακινήτων.

Επιπλέον, τα δάνεια subprime ήταν μια σημαντική αιτία της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Subprime δάνεια αναφέρονται κατά κανόνα σε πιστωτικές δοθεί σε άτομα που αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις αυστηρές προδιαγραφές που συνήθως αναμένεται από τους οργανισμούς δανεισμού. Αυτά τα άτομα δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά πραγματικά τα δάνεια τους, λόγω της ανεπαρκούς εισοδήματος και την κακή πιστωτική ιστορία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δανειολήπτες δεν ήταν υποχρεωμένοι να έχουν μια προκαταβολή. Με πλεονάζουσα ρευστότητα παγκοσμίως, τα επιτόκια παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα. Τα άτομα με αδύναμη οικονομική ιστορία είναι γενικά πιο ευάλωτοι σε φορτίζεται υψηλότερο επιτόκιο. Για παράδειγμα, οι φτωχοί άνθρωποι εξωφρενικές τιμές για payday τα δάνεια. Μια βασική πραγματικότητα της χρηματοοικονομικής είναι ότι οι αποδόσεις των δανείων είναι αντιστρόφως ανάλογη προς πιστωτικής ποιότητας: η ισχυρότερη ο δανειολήπτης, τόσο μικρότερη είναι η απόδοση και το αντίστροφο. Οδήγηση η ζήτηση για δάνεια subprime ήταν η ανάπτυξη μιας κουλτούρας δικαιωμάτων και μια ψεύτικη ισονομία που προσέφυγαν στο εγωισμό των ανθρώπων. Ιδιοκατοίκηση ωθήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως αναφαίρετο δικαίωμα, παρά την αδυναμία των δανειοληπτών να αποπληρώνουν τα δάνεια. Fannie Mae (Federal Εθνική Κτηματική Association) και Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation), και οι δύο εταιρείες κυβέρνηση των ΗΠΑ, έκανε περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για τους δανειστές και δανειζόμενοι από την αγορά τα δάνεια από τους δανειστές και να τα πωλούν σε επενδυτές στις δευτερογενείς αγορές. Τεράστια χρηματικά ποσά gravitated σε στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και, τελικά, να αδύναμο δανειοληπτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένης της σύνθετης αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζει οικονομικής παγκοσμιοποίησης, τα προβλήματα που απορρέουν από δάνεια υψηλού κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαπλωθεί γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι κυβερνήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό αγνοούν τους κινδύνους που συνδέονται με νέες μορφές χρηματοδότησης και δεν ήταν σε θέση να αποτρέψει την παγκόσμια οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση Μπους ζήτησε πολλές φορές το Κογκρέσο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος. Ωστόσο, οι δημοκράτες αρνήθηκε να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις.

Επιπλέον, βασική αιτία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ήταν η εύκολη διαθεσιμότητα του πάρα πολλά χρήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια υπερπροσφορά χρήματος δημιούργησαν πρωτοφανή επίπεδα ρευστότητας και ιστορικώς χαμηλά επιτόκια. Αυτή η προσφορά χρήματος αυξήθηκε με ταχύ ρυθμό στην Κίνα, την Ινδία, τη Ρωσία, και του Περσικού Κόλπου. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία και αλλού επέτρεψε σε πολλές χώρες να κερδίζουν περισσότερα χρήματα που θα μπορούσαν να περάσουν λογικά.

American Response

Οι απαντήσεις στις παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, με τις ισχυρότερες ενέργειες που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια συζήτηση που ξεκίνησε για μια μαζική αντίδραση ερέθισμα. Ήταν κάποια συναίνεση μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για την ενίσχυση της προβληματικής οικονομικά ιδρύματα. Η κυβέρνηση Μπους καθιερωθεί μια ενίσχυση τόνωσης των 787 δισ. δολαρίων που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο. Όταν η κυβέρνηση Ομπάμα ανέλαβε τα καθήκοντά της ότι οι ενισχύσεις επεκτάθηκε. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ασαφή να πούμε το λιγότερο. Το τεράστιο ποσό των χρημάτων που εισέρευσε στη πιστωτικές αγορές, οι τράπεζες, η βιομηχανία αυτοκινήτων, καθώς και διάφορα άλλα βιομηχανικά ιδρύματα ήταν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές και βιομηχανικές ιδρύματα. Ωστόσο, κυβερνητικοί εισβολής δεν δημιούργησε μια εποχή εμπιστοσύνης μάλλον μια εποχή δυσπιστίας.

Ευρωπαϊκή απάντηση

Παρά το γεγονός ότι άλλες χώρες εφαρμόζονται επίσης πακέτα στήριξης, τις ανησυχίες τους διέφεραν σε σημαντικό βαθμό από εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γερμανία, για παράδειγμα, αντιστάθηκε αμερικανικές πιέσεις για να υιοθετήσουν μια πιο ολοκληρωμένη, συντονισμένη παγκόσμια πακέτο τόνωσης της οικονομίας, εν μέρει επειδή πολλοί Γερμανοί πιστεύουν ότι η κρίση ήταν κυρίως μια απόφυση της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής και θα πρέπει να επιλυθούν στην εγχώρια αγορά. Γερμανοί ανησυχούν για την πιθανότητα του υπερπληθωρισμού, την οποία η χώρα γνώρισε τη δεκαετία του 1920. Γερμανοί είναι επίσης πιο λιτή από τους Αμερικανούς και είναι απρόθυμοι να επιβάλει τεράστια ελλείμματα στις μελλοντικές γενεές, ιδίως υπό το πρίσμα της μείωσης του πληθυσμού της Γερμανίας. Φυσικά, η Γερμανία αντιμετωπίζει το ζήτημα των διάσωση Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Η οικονομική κρίση έχει σοβαρές ζημιές στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τεράστια οικονομική και πολιτική συζήτηση έχει προκύψει στην Ευρώπη σχετικά με τη διατήρηση του διεφθαρμένου κράτους πρόνοιας ή να μετακινηθούν σε μια περιορισμένη κυβέρνηση. Παρόλα αυτά η ΕΕ δεν έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο πώς να σταματήσει η οικονομική κρίση ή για την αντιμετώπιση του ζητήματος σχετικά με το ελληνικό χρέος σε συνδυασμό με τη διαφθορά.

Ανταπόκριση της Κίνας

Απάντηση Chinas «εμπλέκονται λήψη μέτρων για την ενίσχυση της εξουσίας της όσον έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα ρυθμίζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της, έχει περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αποθέματα, και συνεχίζει να έχει ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης πάνω από επτά τοις εκατό, και οι Κινέζοι να αποθηκεύσετε περισσότερα από 40 τοις εκατό του εισοδήματός τους. Παρά την αύξηση της ανεργίας και της μείωσης των εξαγωγών, η Κίνα αναδείχθηκε από την οικονομική κρίση σε μια ισχυρή θέση και να επωφεληθεί από νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από την κρίση. Η Κίνα είναι με 600 δισεκατομμύρια δολάρια του οικονομικού πακέτου κινήτρων για τη βελτίωση των υποδομών της, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικά στην εγχώρια αγορά και σε παγκόσμιο επίπεδο, και για την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης. Είναι κερδίζει επίσης μεγαλύτερη πρόσβαση στους πόρους και αυξάνοντας τις σχέσεις της με τη Λατινική Αμερική, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Κίνα θέλει να γίνει μια οικονομική υπερδύναμη, ανεξάρτητα με ανθρώπινο κόστος ή συναφών με αμφίβολα καθεστώτα όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα.

Δημοσιονομικούς κανονισμούς

Υπό το φως της γενικής συναίνεσης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων ότι η απορρύθμιση και η χαλαρή εφαρμογή των κανονισμών στον χρηματοοικονομικό τομέα συνέβαλε σημαντικά στην παγκόσμια οικονομική κρίση, μια άμεση απάντηση στο κραχ ήταν να προσπαθήσει για την ενίσχυση και ενημέρωση των κανονισμών. Ο πρόεδρος της Federal Reserve των ΗΠΑ, Μπερνάνκι, ήταν ιδιαίτερα επίγνωση της ανάγκης για νέους κανονισμούς ή να θέτει σε εφαρμογή ένα τσεκ-απ για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Princeton, ο Μπερνάνκι εστίασε την έρευνά του σχετικά με τη Μεγάλη Ύφεση. Η αμερικανική κυβέρνηση ήταν πλέον αποφασισμένη να αποφύγει λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής καταστροφής. Οι προσπάθειες να θέσουν σε ισχύ τις διεθνείς τραπεζικούς κανονισμούς άρχισε με τη δημιουργία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, που εδρεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Το 1998, η τραπεζική κοινότητα υπέγραψε το Σύμφωνο Κεφαλαίου της Βασιλείας, η οποία προσπάθησε να καλύψει το επίπεδο του κινδύνου που αντιμετωπίζουν. Παρ ‘όλα αυτά, λόγω της δεσπόζουσας επιρροής των τραπεζιτών, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών δεν ήταν πολύ επικεντρώθηκε σε κανονισμούς. Από το 1999, έχει υπάρξει μια μεγαλύτερη προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα ισχυρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, γνωστό και ως Βασιλεία 2. Η νέα συμφωνία δίνει οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σαφή ρόλο στον καθορισμό του πόσο κεφάλαιο είναι αρκετή για να καλύψει ορισμένους κινδύνους. Όμως, οι αποτυχίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, και αλλού δείχνουν ότι η απροθυμία ή η αδυναμία κάθε χώρας για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών τομέων τους ήταν στο επίκεντρο του προβλήματος. Κατά συνέπεια, οι εγχώριες κανονιστικές μεταρρυθμίσεις είναι πιθανό να είναι πιο αποτελεσματική από την παγκόσμια κανονισμούς. Χρηματοπιστωτικές καινοτομίες όπως τα παράγωγα και αποζημίωση συμβούλου να τους πρωταρχικούς στόχους για μεγαλύτερη εποπτεία. Ωστόσο, η σύνθετη φύση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις έντονες επιφυλάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον ρόλο της κυβέρνησης στην οικονομία κατά πάσα πιθανότητα θα μειωθούν αυτά τα είδη των κανονισμών.

Η Οικονομική Κρίση και Μέλλον

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-2009 μπαίνει στην πιο σοβαρή παγκόσμια ύφεση μετά τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. Δεδομένου του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι οικονομικά στην παγκοσμιοποίηση, η κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις για το σύνολο σχεδόν των παγκόσμιων ζητημάτων και για την ίδια την παγκοσμιοποίηση. Η έμφαση στην απορυθμίσεις κυβέρνηση και τους κανονισμούς κυριαρχούν στην τρέχουσα συζήτηση για το πώς να αποφευχθεί στο μέλλον η οικονομική κρίση. Ένα άλλο ζήτημα είναι το πώς Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσει. Το μέλλον θα δείξει. Είναι επιτακτικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδείξουν ηγετικό πνεύμα και να δημιουργήσει μια νέα εποχή σταθερότητας και οικονομικής ευημερίας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου