Εθνικό Σχέδιο με άλλες προτεραιότητες και στοχεύσεις

Ο Αντώνης Ζαϊρης περιγράφει ένα νέο Εθνικό Σχέδιο ανάταξης της οικονομίας με άλλες προτεραιότητες και στοχεύσεις. Φορολογικοί συντελεστές, εργατικό κόστος, επιχειρηματικότητα νέου τύπου, κατανάλωση, εξαγωγές, επενδύσεις, ιεραρχούνται και αξιολογούνται σε νέα βάση. new deal

Μοίρασε το

Ο Αντώνης Ζαϊρης περιγράφει ένα νέο Εθνικό Σχέδιο ανάταξης της οικονομίας με άλλες προτεραιότητες και στοχεύσεις. Φορολογικοί συντελεστές, εργατικό κόστος, επιχειρηματικότητα νέου τύπου, κατανάλωση, εξαγωγές, επενδύσεις, ιεραρχούνται και αξιολογούνται σε νέα βάση.


Μετά τις εξαγγελίες και ανακοινώσεις Κυβέρνησης και Αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην ΔΕΘ, ήρθε η ώρα του απολογισμού. Για τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας και την αξιολόγηση της κατάστασης που έχει περιπέσει η πραγματική οικονομία. Έτσι ώστε να στοιχειοθετηθεί η εκπόνηση ενός σοβαρού Εθνικού σχεδίου με συγκεκριμένες προτεραιότητες στην μεταμνημονιακή εποχή.

Προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες αυτές θα συντελέσουν στην αναζωογόνηση της αγοράς. Θα συμβάλουν στην ανάκαμψη αρχικά. Και στην πραγματική ανάπτυξη στη συνέχεια της Οικονομίας. Σε μια νέα αυτή τη φορά αναθεωρητική βάση που εξυπηρετεί μακρόπνοους εθνικούς στόχους.

Απαλλαγή από πλάνες

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ως Κυβέρνηση υπεύθυνη και ως Κοινωνία συνειδητοποιημένη να απαλλαγούμε από πλάνες. Πλάνες που το λιγότερο, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε με υψηλή δόση αφέλειας ή εκ του πονηρού προερχόμενες. Και το περισσότερο, από συγγενή, χρόνια αδυναμία λόγω δεδομένης ανικανότητας του πολιτικού προσωπικού να αντιστρέψει το κλίμα και να δημιουργήσει ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και ουσιαστικές προϋποθέσεις εφαρμογής προτεραιοτήτων στην οικονομία.

Φορολογικοί συντελεστές

Μια πρώτη πλάνη είναι ότι οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές συνιστούν μοναδικό και αναγκαίο κριτήριο επενδυτικής φιλοξενίας. Βεβαίως αποτελούν κριτήριο, αλλά όχι κυρίαρχο. Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές έχει π.χ. η Κύπρος με 12%, η Πορτογαλία με 18%. Αλλά επενδυτικός οργασμός παρατηρείται αντίστοιχα στη Γερμανία, στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά που έχουν υψηλότερους συντελεστές.

Εργατικό κόστος

Μία δεύτερη πλάνη είναι ότι η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας που αντανακλά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του εργατικού κόστους. Αλλά και στη σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή που έχουν υποστεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κανείς όμως δεν υπολογίζει, από την άλλη, τις παράπλευρες αρνητικές επιπτώσεις αυτής της άδικης προσαρμογής στη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας. Με την συνεχή αποδυνάμωση του αγοραστικού διαθεσίμου εισοδήματος και της κατανάλωσης.

Ωστόσο η άσκηση σοβαρής πολιτικής αναθεωρημένων εθνικών προτεραιοτήτων είναι κάτι περισσότερο. Κάτι πέραν από τους προηγούμενους κοντόφθαλμους εγκλωβισμούς που αλληθωρίζουν με πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη. Και στενεύουν την παραγωγική βάση της Οικονομίας λειτουργώντας υπονομευτικά.

Σημαίνει πρώτα απ όλα την ύπαρξη μιας σοβαρής Κυβέρνησης. Με σοβαρούς ανθρώπους που έχουν να επιδείξουν εύσημα στον πρότερο εργασιακό τους βίο. Δευτερευόντως σημαίνει γνώση της τέχνης του διοικείν. Σημαίνει όραμα, συγκεκριμένο Σχέδιο. Σημαίνει αφενός, τόλμη αντίκρουσης των όποιων αντιπερισπασμών από περιφερειακές δυνάμεις της αδράνειας που επιθυμούν ικανοποίηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Και αφετέρου τόλμη αντίκρουσης των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που είναι τροχοπέδη σε οποιαδήποτε αναθεωρητική αναπτυξιακή, μεταμνημονιακή προοπτική του τόπου προς όφελος των πολλών και όχι των ολίγων.

Επιχειρηματικότητα νέου τύπου

Συγκεκριμένα οι εθνικές αυτές προτεραιότητες θα ευαγγελίζονται τις αρχές και αξίες μιας νέου τύπου Επιχειρηματικότητας. Η οποία απελευθερώνει υγιείς δυνάμεις. Παίρνει ρίσκα. Είναι μαχόμενη- δημιουργική. Είναι έξυπνη, έχει φαντασία και “γεννά” νέες θέσεις εργασίας.

Στοχεύσεις

Όσον αφορά τώρα τις στοχεύσεις μεγέθυνσης του Εθνικού παραγόμενου πλούτου της χώρας αυτές θα προσδιορίζονται σε τρία βασικά επίπεδα:

Ξένες επενδύσεις

Στο επίπεδο των επενδύσεων με αναγκαίες εισροές κινητικότητας ξένων κεφαλαίων. Καθώς, οι εγχώριες μόνο επενδύσεις δεν καλύπτονται από την εγχώρια αποταμίευση. Και ως εκ τούτου χρειάζονται ξένα κεφάλαια. Με ταυτόχρονη όμως αύξηση των εξαγωγών ώστε να απομειωθούν οι επιπτώσεις στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Σημειωτέον ότι οι επενδύσεις σήμερα ανέρχονται μόνον στα 20 δισ. ευρώ. Υπολείπονται σε σχέση με τα 45 δισ. του 2009 ως αποτέλεσμα κύρια πλασματικής ζήτησης βασιζόμενες σε εξωτερικό δανεισμό και σε συγκεκριμένους κλάδους πχ. κατασκευές. Οι επενδύσεις σήμερα απαιτείται να έχουν παραγωγικό χαρακτήρα. Να συγχρονίζονται με το ρυθμό αποταμίευσης της οικονομίας που παραμένει σε ασθενικό επίπεδο σε ποσοστό 11% του ΑΕΠ (20 δισ.) την ώρα που στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ.

Εξαγωγές

Στο επίπεδο των εξαγωγών. Ενώ σήμερα παρατηρείται αύξηση της τάξης του 11% σε αξία και 9% σε όγκο για τον μήνα π.χ. Ιούλιο, αντίστοιχα σε ανοδικά επίπεδα κινούνται και οι εισαγωγές κατά 11%. Με επιπτώσεις στη διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος (1,5 δισ. για το μήνα Ιούλιο).

Μέχρι σήμερα από τις αρχές του 2018 οι εξαγωγές ανέρχονται στα 13 περίπου δισ. ευρώ. Ενώ οι εισαγωγές στα 22 δισ. Το δε εμπορικό έλλειμμα στα 9 δισ. ευρώ. Μια γενναία πολιτική εξαγωγών θα προσανατολίζονταν στην επιλογή κλάδων που απηχούν εμπορεύσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Προϊόντα που συμμετέχουν επάξια και ανταγωνίζονται στο διεθνές περιβάλλον με αντίστοιχα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. Τέτοιοι κλάδοι υψηλής εξαγωγικής προτεραιότητας είναι π.χ. τα logistics, η ναυτιλία, ο τουρισμός, έξυπνες εμπορικές εφαρμογές κα.

Κατανάλωση

Στο επίπεδο της κατανάλωσης. Η κατανάλωση είναι αδύνατο να παραμεληθεί λόγω συμμετοχής στο ΑΕΠ πάνω από 70%. Θα πρέπει όμως να υπάρξουν αυστηρές παράμετροι διαφοροποίησης του προϊοντικού μείγματος με στοιχεία ελληνικότητας. Όπως θα πρέπει να υπάρξει ενδυνάμωσής της στην κατεύθυνση ανάδειξης εθνικών προϊόντων-πρωταθλητών. Προϊόντα που θα παράγονται σε μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα. Προϊόντα που θα έλξουν το ενδιαφέρον όχι μόνο του εγχώριου αγοραστικού κοινού αλλά και ξένων επισκεπτών – αγοραστών.

Ωστόσο, παρά την δυσάρεστη πραγματικότητα και τις πολλές επιφυλάξεις ως προς την ικανότητα υλοποίησης αυτού του Εθνικού σχεδίου, η ρήση του Δημοσθένη παραμένει πάντα επίκαιρη. Αναδύει έναν αέρα αισιοδοξίας και μία νότα ελπίδας για την επόμενη μέρα…

“Είναι καλύτερα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε διότι δεν κάναμε ότι έπρεπε. Άρα μπορούμε να τα διορθώσουμε. Διότι αν φτάναμε ως εδώ έχοντας κάνει όσα έπρεπε δε θα υπήρχε ελπίδα”.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου