Το ευρώ προσφέρει ταχεία οικονομική ανάκαμψη

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης σημειώνει ότι το Πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 25 δισ. ευρώ, θα παρέχει στήριξη σε όλα τα κράτη- μέλη για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων προτεραιότητας. Έτσι φαίνεται ότι η Ευρωζώνη προσφέρει ταχεία οικονομική ανάκαμψη. new deal

Μοίρασε το

Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης σημειώνει ότι τοΠρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων,με συνολικό προϋπολογισμό 25 δισ. ευρώ, θα παρέχει στήριξη σε όλα τα κράτη- μέλη για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων προτεραιότητας. Έτσι φαίνεται ότι η Ευρωζώνη προσφέρει ταχεία οικονομική ανάκαμψη.


Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν για την ηγεσία της ΕΕ προτεραιότητες, που θα επιτρέψουν στη μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης να λειτουργήσει πιο συνθετικά και πιο αποτελεσματικά.
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων και μιας ευρωπαϊκής λειτουργίας σταθεροποίησης επενδύσεων.
Οι δύο άξονες εντάσσονται στο ευρύτερο θεματολόγιο για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και χρησιμοποιούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ανθεκτικότητας των αλληλοεξαρτώμενων οικονομιών μας.
Οι προτάσεις συνδυάζουν τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης και της ευθύνης σε όλα τα επίπεδα και υλοποιούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για τη κατάσταση της ένωσηςτο 2017. Βασίζονται επίσης στο όραμα που περιγράφεται στην έκθεση των πέντε Προέδρων του Ιουνίου 2015, καθώς και στο έγγραφο προβληματισμού του Μαΐου 2017 και στον χάρτη πορείαςτης Επιτροπής για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης του περασμένου Δεκεμβρίου, ο οποίος διαρθρώνεται γύρω από τρεις αρχές: ενότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Οι σημερινές προτάσεις θα προσδέσουν σταθερά τη ζώνη του ευρώ στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης.

Το ευρώ προσφέρει ταχεία οικονομική ανάκαμψη

ΤοΠρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων,με συνολικό προϋπολογισμό 25 δισ. ευρώ, θα παρέχει στήριξη σε όλα τα κράτη- μέλη για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων προτεραιότητας. Περιλαμβάνει τρία στοιχεία: ένα εργαλείο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, για τη χρηματοδοτική στήριξη των μεταρρυθμίσεων, έναν μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης για την παροχή και ανταλλαγή τεχνικής εμπειρογνωσίας και έναν μηχανισμό σύγκλισης, για την ενίσχυση των κρατών μελών που βρίσκονται σε πορεία προσχώρησης στο ευρώ.
ΗΕυρωπαϊκή λειτουργία σταθεροποίησης των επενδύσεωνθα συμβάλλει στη σταθεροποίηση των επιπέδων των δημόσιων επενδύσεων και θα διευκολύνει την ταχεία οικονομική ανάκαμψη σε περιπτώσεις σοβαρών οικονομικών κλυδωνισμών στα κράτη- μέλη της ζώνης του ευρώ και στα κράτη που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Η λειτουργία αυτή θα συμπληρώσει τον ρόλο των υφιστάμενων εθνικών αυτόματων σταθεροποιητών. Με βάση τη τήρηση των αυστηρών κριτηρίων που βασίζονται σε υγιείς μακροοικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, δάνεια ύψους έως και 30 δισ. ευρώ μπορούν να κινητοποιούνται γρήγορα, μαζί με επιδότηση επιτοκίου για την κάλυψη του κόστους τους.
Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να τονώσει τις επιδόσεις, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα αντίδρασης όλων των κρατών- μελών, είτε συμμετέχουν ήδη στη ζώνη του ευρώ, είτε ετοιμάζονται να προσχωρήσουν. Το ευρώ είναι το νόμισμα της Ένωσής μας – μια ισχυρή και σταθερή ζώνη του ευρώ έχει καθοριστική σημασία για τα μέλη της, καθώς και για την ΕΕ στο σύνολό της, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΕΕ κ. Γιούνκερ.
Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς όφελος όλων των κρατών.
Διαβάστε το προηγούμενο άρθρο του Κωνσταντίνου Μαργαρίτη στο new deal

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου