ΡΩΣΙΑ-ΗΠΑ: ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

Μοίρασε το

του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΜΗΡΑ

Η έμφαση τoυ Αμερικανού Προέδρου Barack Obama «στην επαναρύθμιση» των σχέσεων με τη Ρωσία και η ανακοίνωση της υπεράσπισης βαλλιστικών βλημάτων που αναδομεί την παραγμένη ανησυχία μεταξύ των φίλων της Αμερικής στην κεντρική Ευρώπη ότι η Ρωσία μπορεί να έχει την άδεια για να καθορίσει τους όρους της συζήτησης σχετικά με τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα και την υπεράσπιση βλημάτων.

Εντούτοις, θα ήταν μυωπικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες να αγνοήσουν το θέμα substrategic οπλοστάσιο στο μέλλον των πυρηνικών όπλων.

Η κυβέρνηση Obama δεν είναι ανεύθυνη για τη σκέψη ότι μια εναλλακτική πορεία στην εξασφάλιση της ασφάλειας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσω της Μόσχας. Αυτό ήταν το αρχικό επιχείρημα ενάντια στην επέκταση του ΝΑΤΟ στη δεκαετία του ’90 και για τον Πρόεδρο George W. Bush που προσέγγισει την ψυχή του Ρώσου Πρόεδρου Vladimir Putin το 2001. Το πρόβλημα με αυτήν την πολιτική δεν είναι η έννοια αλλά είναι ότι οι Ρώσοι κάνουν το αντίθετο.

Ο Πρόεδρος Dmitry Medvedev μπορεί να είναι ειλικρινής στην επιθυμία μιας Ρωσίας που να είναι σύγχρονη με τα δυτικά πρότυπα, και η δέσμευση με τη δύση μπορεί να ενισχύσει τον Μedvedev και τους modernizers ενάντια στο Putin και τους αυτοκράτορες υπηρεσιών ασφάλειάς του, όπως μερικοί στην κυβέρνηση Obama υποστηρίζουν. Αλλά ο Ρώσος Πρόεδρος είναι μακριά από ένα ορισμένο σενάριο. Είναι εξίσου εύλογο ότι Medvedev είναι απλά ένα πιό χαρισματικό πρόσωπο για τις πολιτικές «ζώνης της Ρωσίας του προνομίου».

Η Ρωσική αντίδραση στις ΗΠΑ. και τα αμυντικά σχέδια βαλλιστικών βλημάτων του ΝΑΤΟ είναι ένα σημάδι ότι λιγότερη αλλαγή εμφανίζεται από οτι μπορούμε να ελπίσουμε. Ο Πρόεδρος Medvedev θεωρεί την υπεράσπιση βαλλιστικών βλημάτων έναν διακόπτη συνθήκης START επειδή μειώνει την απειλή της ρωσικής επίθεσης. Επίσης προειδοποίησε ότι εάν η Ρωσία δεν είναι πλήρης συμμετέχων στις υπερασπίσεις βαλλιστικών βλημάτων του ΝΑΤΟ, «να αντιδράσει,» ακόμη και αν και ο αριθμός βλημάτων που προβλέφθηκε για το σύστημα δεν θα μπορούσε να εμποδίσει μια ρωσική επίθεση.

Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να δεχτεί την προϋπόθεση ότι πρέπει να δημιουργήσει μια σφαιρική υπεράσπιση βλημάτων για την προστασία όλων των χωρών, όπως Medvedev υποστηρίζει. Είναι τέλεια νόμιμο για τους συμμάχους να προστατευθούν. Αντί της παραχώρησης των ρωσικών επιθυμιών να περιορίσει τις δυτικές υπερασπίσεις βλημάτων, το ΝΑΤΟ πρέπει να αντιμετωπίσει με την προσφορά να συζητηθεί μια συνθήκη που περιορίζει μια ακόμα μεγαλύτερη απειλή και στις δύο πλευρές: substrategic πυρηνικά όπλα. Η Ρωσία διατηρεί 5.400 λειτουργικά όπλα το ΝΑΤΟ έχει περίπου 200. Αυτά τα όπλα είναι εξίσου υπερβολικά με τις στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές πυραύλου, αν και σχεδιάζονται για την παράδοση μικρής εμβέλειας.

Από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, το Βέλγιο, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Σουηδία υποστηρίζουν τις πυρηνικές μειώσεις της συμμαχίας. Μερικοί υποστηρίζουν ακόμη και τη μονομερή αποβολή του ΝΑΤΟ του πυρηνικού οπλοστασίου του, μια απερίσκεπτη θέση δεδομένου ότι η Ρωσία δεν έχει κόψει το οπλοστάσιό της από το τέλος του ψυχρού πολέμου, ενώ το ΝΑΤΟ έχει μειώσει τις δυνάμεις του κατά 85 τοις εκατό. Το ΝΑΤΟ έχει απόρριψη μονομερός την αποπυρηνικοποίησή του, λέγοντας, «εφ’ όσον υπάρχουν τα πυρηνικά όπλα, το ΝΑΤΟ πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί τις ασφαλείς και αξιόπιστες πυρηνικές δυνάμεις, με την ευρέως κοινή ευθύνη για την επέκταση και τη λειτουργική υποστήριξη, στο κατώτατο επίπεδο που απαιτείται από το επικρατούν περιβάλλον ασφάλειας.»

Οι διαπραγματεύσεις για να μειώσουν – αλλά να μην αποβάλουν – τα τακτικά πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν να είναι ευεργετικές. Μια προσέγγιση που επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ, ενισχύει την αξία της πυρηνικής αποτροπής πολέμου στην παρεμπόδιση της επιθετικότητας και προτείνει τις ασυμμετρικές αλλά πολύπλευρες μειώσεις στα ρωσικά και συνδεμένα τακτικά πυρηνικά οπλοστάσια θα προωθούσε την ασφάλειά της Ευρώπης.

Οι κεντρικοί Ευρωπαίοι και θέλουν και αξίζουν την ιδιαίτερη διαβεβαίωση από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ειδικά απο τις Ηνωμένες Πολιτείες, την δέσμευση για την υπεράσπισή τους να είναι στάθερη. Ο Πρόεδρος Obama παρείχε κάποιο μέτρο της διαβεβαίωσης με τη συγκέντρωση των 11 αρχηγών κράτους από τις Συμμαχικές κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης χώρες στην Πράγα για την υπογραφή της συνθήκης START. Οι προσπάθειες της πρώην υπουργού των Εξωτερικών της Αμερικής Madeleine Albrights έχουν ηρεμήσει τις ανησυχίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άφηναν την Ευρώπη μονη της έναντι στην Ρωσία. Αλλά οι κεντρικοί Ευρωπαίοι παραμένουν δύσπιστοι.

Ένας πιθανός τόπος συναντήσεως για το κράτημα των τακτικών διαπραγματεύσεων πυρηνικών δυνάμεων (TNF) θα ήταν το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσία, αλλά οι Ρώσοι είναι μη ενθουσιώδεις, όπως είναι οι κεντρικοί Ευρωπαίοι. Οι Ρώσοι αντιτίθενται επειδή θέλουν τις διμερείς ΗΠΑ-Ρωσικές συμφωνίες για να υπογραμμίσουν τη θέση τους ως μεγάλη δύναμη και να πετάξουν τους ευρωπαϊκούς συμμάχους όπως οριακούς στις ΗΠΑ. Οι κεντρικοί και ανατολικοί Ευρωπαίοι αντιστέκονται, προτιμώντας τα φόρουμ στα οποία υπάρχει μια συμφωνία του ΝΑΤΟ πριν από τις συζητήσεις με τους Ρώσους. Αλλά η έκθεση των εμπειρογνωμόνων της ομάδας Albright σχετικά με τη στρατηγική έννοια της συμμαχίας υποστηρίζει το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσία (NRC) στον τομέα του ελέγχου όπλων. Ένας πιό γερός ρόλος για τους κεντρικούς και ανατολικο-ευρωπαϊκούς συμμάχους θα μπορούσε να μετατρέψει αυτό σε πλεονέκτημα με την καθιέρωση των πρωτοκόλλων για τις διαπραγματεύσεις που μετατοπίζουν το σχήμα του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσία.

Επίσης, ο Πρόεδρος Obama πρέπει να προσεγγίση την Ρωσία με προσοχή γιατί η Ρωσία θέλει να παρουσιαστεί σαν μια καινούργια υπερδύναμη. Θα ήταν μυωπικό να αφεθεί η Ρωσία να καθορίσει τους όρους της συζήτησης σχετικά με τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα και την υπεράσπιση βλημάτων. Εν τω μεταξύ, τα τακτικά πυρηνικά όπλα παραμένουν μια μεγαλύτερη ανησυχία για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Οι κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης σύμμαχοι οφείλουν σθεναρά να ακολουθήσουν τις συζητημένες μειώσεις των τακτικών πυρηνικών όπλων προκειμένου να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μέσα στη συμμαχία. Πρόκειται προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών και των πιό αξιόπιστων συμμάχων της.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου