ΟΙ 4 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Μοίρασε το

Την προστασία του ευρώ και της ευρωζώνης απ’ τους κερδοσκόπους (που δρουν στην αγορά των CDS) ζητούν με επιστολή τους, οι τέσσερις ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και της Ελλάδας. Ο Νικολά Σαρκοζί, η Άνγκελα Μέρκελ, ο Ζαν Κλωντ Γιούνγκερ κι ο Γιώργος Παπανδρέου ζητούν απ’ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εμμανουέλ Μπαρόζο και τον Προεδρεύοντας της ΕΕ, Ισπανό πρωθυπουργό Λουίς Θαπατέρο, να εξετάσουν μέτρα και πρωτοβουλίες, ώστε να μπει έλεγχος στην αγορά των CDS – ακόμα και να αλλάξει η κοινοτική νομοθεσία. Πρόκειται για παρέμβαση εξέχουσας πολιτικής και οικονομικής σημασίας που αναμένεται να αλλάξει άρδην το τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά (εφόσον υπάρξει συνέχεια) κι ευρύτερα σε βαθμό που να γίνει καταλύτης για ριζική αναδιαμόρφωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Για όσους γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς που τείνει να μετατρέψει το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα σε ένα απέραντο και άναρχο πεδίο τζόγου, η παρέμβαση των τεσσάρων ηγετών χρίζει ιδιαίτερη προσοχής σε κάθε της διατύπωση, για αυτό και την παραθέτουμε αυτούσια

“Παρίσι, Λουξεμβούργο, Βερολίνο, Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας

Πρωθυπουργού του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Πρωθυπουργού της Ελλάδος

Προς

Αυτού Εξοχότητα

Jose Manuel Barroso

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βρυξέλλες

Αυτού Εξοχότητα

Jose Luis Rodriguez Zapatero

Πρωθυπουργό του Βασιλείου της Ισπανίας

Μαδρίτη

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ενώπιον των τρεχουσών εξελίξεων στις αγορές των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα ασφάλιστρα έναντι κινδύνου {(credit default swaps (CDS)} των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, προκειμένου να αποτραπεί αδικαιολόγητη κερδοσκοπία, να προάγουμε τη διαφάνεια και να βελτιώσουμε την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών σε παράγωγα.

Πρώτον, πρέπει να αποτρέψουμε κερδοσκοπικές ενέργειες που προκαλούν τόσο μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές, ώστε οι τιμές να μην παρέχουν πλέον ακριβείς πληροφορίες και η χρηματοδότηση των κρατών να φτάνει σε εντελώς αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα. Προτείνουμε, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει το ταχύτερο δυνατόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έρευνα για τον ρόλο και τις συνέπειες των κερδοσκοπικών πρακτικών σε σχέση με τις συναλλαγές των CDS στα κρατικά ομόλογα των ευρωπαϊκών χωρών. Εάν η έρευνα διαπιστώσει κατάχρηση στις αγορές ή ότι υπάρχει βάσιμη υποψία ότι οι πρακτικές κερδοσκοπίας έχουν σημαντικές συνέπειες στις εξελίξεις των αποδόσεων, θα πρέπει τάχιστα να εξετάσουμε μέτρα για να καθορίσουμε εάν είναι κατάλληλα και, αν χρειαστεί να υιοθετήσουμε την κατάλληλη νομοθεσία. Η διερεύνηση αυτή θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ελάχιστων περιόδων διακράτησης στην εμπορία των CDS, την απαγόρευση των κερδοσκοπικών συναλλαγών CDS, καθώς και την απαγόρευση της απόκτησης CDS που δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων.

Δεύτερον, θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και να εντείνουμε τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην βελτίωση της διαφάνειας σχετικά με τις αγορές παραγώγων, βάση των αποφάσεων των G20:

(i) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο τρέχον χαρτοφυλάκιο και τις πληροφορίες που αφορούν συναλλαγές παραγώγων, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών CDS, με την υποχρεωτική κοινοποίηση όλων των συναλλαγών σε παράγωγα σε μια κεντρική βάση δεδομένων για συναλλαγές που θα εδρεύει στην Ευρώπη. Αυτό θα επιτρέψει στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίσουν τους κύριους διαπραγματευτές και να παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητές τους. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα της αγοράς. Πρέπει επίσης να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα λαμβάνουν τις σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες από μη ευρωπαϊκές κεντρικές βάσεις δεδομένων για συναλλαγές.

(ii) Όπως συνιστάται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο Ecofin, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ασφάλεια των αγορών εξωχρηματιστηριακών (OTC) παραγώγων εξασφαλίζοντας ότι, όλα τα αποδεκτά παράγωγα προϊόντα θα διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης, ανάλογα με την περίπτωση, και θα διακανονίζονται μέσα από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (CCP). Οι οντότητες αυτές θα πρέπει να ελέγχονται επαρκώς για να εξασφαλίζεται αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία. Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση των ευρωπαϊκών κεντρικών αντισυμβαλλομένων εντός της ζώνης του ευρώ για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της ευστάθειας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτό. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ερευνών, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τα θέματα αυτά σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin, ούτως ώστε οι υπουργοί Οικονομικών, να είναι σε θέση να συζητήσουν σε αυτή τη βάση.

Με εκτίμηση,

Nicolas Sarkozy Jean-Claude Juncker Angela Merkel Γιώργος Α. Παπανδρέου”

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου