ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μοίρασε το

Η Ελλάδα «δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα» για τη συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελλείμματός της, όπως της είχε συστήσει το Συμβούλιο από την περασμένη Άνοιξη, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν τούτου πρότεινε την υπαγωγή της χώρας στις διαδικασίες του άρθρου 104, παράγραφος 8 της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο ένα νέο πλαίσιο δράσεων αναφορικά με την ελληνική οικονομία, το οποίο θα συγκεκριμενοποιηθεί, με την υπαγωγή της Ελλάδας στην παράγραφο 9 του άρθρου 104, στις αρχές του 2010. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Επιτροπή, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της, θεωρεί ότι «δεν αναλήφθηκε αποτελεσματική δράση», δεδομένου ότι η έντονη επιδείνωση την δημοσιονομικής κατάστασης το 2009 (-12,7% σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις, έναντι της δέσμευσης της προηγούμενης κυβέρνησης για -3,7%) οφείλεται κυρίως «σε ανεπαρκή ανταπόκριση των ελληνικών αρχών». Η Επιτροπή επισημαίνει, επίσης, πως όσον αφορά το σκέλος των δαπανών, από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2009 προκύπτουν μεγάλες υπερβάσεις δαπανών (2,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) το 2009, περισσότερο από το ήμισυ των οποίων οφείλεται σε υψηλότερες των προϋπολογισθεισών αμοιβές εργαζομένων και σε αυξημένες δαπάνες κεφαλαίου. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προτείνει στο Συμβούλιο να συμπεράνει ότι η Ελλάδα δεν ανέλαβε αποτελεσματική δράση, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 8 της Συνθήκης.

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Η Επιτροπή υιοθέτησε επίσης σειρά προτάσεων και για τις χώρες της ΕΕ, που εμφανίζουν -όπως η Ελλάδα- υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα. Ειδικότερα, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα στο Συμβούλιο το 2013, ως προθεσμία για τη διόρθωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στην Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Για το Βέλγιο και την Ιταλία, που θα έχουν επίσης έλλειμμα άνω του 3% το 2009, λόγω του συγκριτικά περιορισμένου ύψους των ελλειμμάτων και των υψηλών δεικτών χρέους, απαιτήθηκε να καθοριστεί πλησιέστερη προθεσμία, το 2012. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο η Επιτροπή έθεσε νέα όρια για τη δημοσιονομική εξυγίανση και ειδικότερα το 2013 για τη Γαλλία και την Ισπανία, το 2014 για την Ιρλανδία και το οικονομικό έτος 2014/15 για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις Επίτροπος, Χοακίν Αλμούνια, προέβη στην εξής δήλωση: «Όλοι συμφωνήσαμε επί της ανάγκης κατάρτισης σαφών και αξιόπιστων στρατηγικών εξόδου από την κρίση για τον περιορισμό των δημόσιων ελλειμμάτων και του χρέους, που έχουν αυξηθεί δραματικά λόγω της κρίσης. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρέχει την βάση για τέτοιες στρατηγικές εξόδου από την κρίση, αφενός μέσω της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και αφετέρου με τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης, που θα κοινοποιηθούν τον προσεχή Ιανουάριο. Η εφαρμογή του Συμφώνου και η κατάρτιση των εν λόγω στρατηγικών δεν είναι μόνο συμβατή με τη συνέχιση των μέτρων τόνωσης για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης. Απαιτείται, επίσης, για να αποφευχθεί αύξηση στα μακροπρόθεσμα επιτόκια κάτι, που με τη σειρά του θα προκαλούσε αύξηση των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους και των δαπανών χρηματοδότησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αναστέλλοντας την ίδια την οικονομική ανάκαμψη».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου