ΣΤΑ 30 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Μοίρασε το

Στο ποσό μαμούθ της τάξης των 30 δισ. ευρώ το χρόνο ανέρχεται η φοροδιαφυγή στη χώρα μας, ποσό που υπερβαίνει το φετινό έλλειμμα του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που το παραπάνω πόσο έμπαινε στα κρατικά ταμεία, οι φορολογούμενοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν μείωση των φόρων που αποδίδουν κατά περίπου 30%, ή να επιτευχθεί εξάλειψη του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν το 74% του συνολικού εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες μόλις το 4% και το 99,5 % των επιχειρήσεων πληρώνουν ετησίως κατά μέσο όρο 6.100 ευρώ φόρο.

 

Τα παραπάνω αναφέρονται σε σημερινή ανακοίνωση του ΣΕΒ σχετικά με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων, με βάση στοιχεία για το 2007 της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ πάνω από τις μισές ελληνικές οικογένειες (54,4%) δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το ατομικό αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ ετησίως και έτσι δεν πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Ο μέσος όρος εισοδημάτων της κατηγορίας αυτής είναι  6.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή μέσο εισόδημα 500 ευρώ το μήνα.

Το 33% των ελληνικών οικογενειών δηλώνει ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 30.000 ευρώ. Ο μέσος όρος εισοδημάτων της κατηγορίας αυτής είναι 19.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή μέσο μηνιαίο εισόδημα μικρότερο των 1.600 ευρώ και αντιστοιχεί μέσος φόρος 1140 ευρώ τον χρόνο.

Το 90% περίπου των φορολογικών δηλώσεων είναι κάτω των 30000 ευρώ, έχει μέσο φορολογικό συντελεστή 4% και πληρώνει το 25% του συνολικού φόρου των φυσικών προσώπων. Το υπόλοιπο 75% του φόρου καταβάλλεται από το 10% των φορολογουμένων.

Μόνο το 2% των ελληνικών οικογενειών δηλώνει ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ . Αυτές οι οικογένειες καταβάλλουν το 34% του συνολικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Το 99,5% των επιχειρήσεων που παρακολουθούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δηλαδή 202.418 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5 άτομα, πληρώνουν κατά μέσο όρο ετησίως φόρο 6.100 ευρώ, όσο δηλαδή ένας μισθωτός υπάλληλος φορολογητέων αποδοχών 2.000 ευρώ μηνιαίως.

Οι 1.500 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις μέσης απασχόλησης 350 ατόμων, πληρώνουν το 72,2% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων καταβάλλοντας έκαστη μέσο ετήσιο φόρο εισοδήματος 2,2 εκατ. ευρώ.

Ο ΣΕΒ επισημαίνει ακόμη ότι σε σύνολο 5,5 εκατ. δηλώσεων τα 3 εκατ. δεν καταβάλλουν κανένα φόρο. Είναι τα εισοδήματα που δηλώνονται ως κατώτερα των 12.000 ευρώ.

Το 1,8 εκατ. που αφορά εισοδήματα από 12.000 έως 30.000 ευρώ καταβάλει το 25% των συνολικών εσόδων από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το ποσό αυτό δηλαδή, ανέρχεται σε  2 δισ. ευρώ και συνεπάγεται μέσο ετήσιο φόρο  1.140 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο/νοικοκυριό. Συνολικά, το 87,5% των φυσικών προσώπων/νοικοκυριών καλύπτει το 25,5% του σχετικού φόρου και καταβάλει ως φόρο το 4% του εισοδήματός του.

577.000 οικογένειες που δηλώνουν εισόδημα από 30.000 έως 60.000 ευρώ καλύπτουν το 41% του συνολικού φόρου και η κάθε μια καταβάλλει ως μέσο ετήσιο φόρο το 14,5% του εισοδήματος της.

Τέλος, 114.000 οικογένειες που δηλώνουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ , αποτελούν το 2% του συνόλου, το ποσό που πληρώνουν καλύπτει το 34% του συνόλου του φορολογικού εσόδου από εισόδημα φυσικών προσώπων και ανέρχεται στο 27% του εισοδήματός τους.

Συνολικά, στα 5,5 εκατ. δηλώσεων οι 700.000 καταβάλλουν το 75% του συνόλου των εσόδων από τη φορολογία φυσικών προσώπων/νοικοκυριών. Περίπου 1.500 επιχειρήσεις με μέση απασχόληση 350 άτομα, καλύπτουν το 72% των εσόδων από την φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Περίπου 200.000 επιχειρήσεις με μέση απασχόληση 5 άτομα, καλύπτουν το υπόλοιπο 28% του συνόλου των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Ο φόρος και των δύο κατηγοριών, εκφραζόμενος ως ποσοστό επί των κερδών είναι περίπου ίδιος: 27% για τις 1.500 και 25% για τις 200.000. Σε απόλυτα μεγέθη οι 1.500 καταβάλλουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 2,2 εκατ. ευρώ η κάθε μία και οι 200.000 από 6.100 ευρώ η κάθε μία.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΠΣ η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών δηλώνει εισόδημα στο όριο των 12000 ευρώ .

   

   

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου