ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!

Μοίρασε το

ΑΤΖΕΝΤΑ 25 ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
 
Τα 25 θέματα που θα απασχολήσουν την τουρκική εξωτερική πολιτική το 2010, είναι το συμπέρασμα του Συνεδρίου των πρέσβεων της Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε  4-8 Ιανουαρίου. Τα συμπεράσματα απηχούν την εξωτερική πολιτική που προωθεί ο Α. Νταβούτογλου, ο βασικός εμπνευστής της πολιτικής που ακολουθεί ο Ερντογάν.
1. Παγκόσμια Ασφάλεια και Σταθερότητα. Στο θέμα αυτό τέθηκαν επί τάπητος όλες οι συνιστώσες των παγκόσμιων ισορροπιών και αναλύθηκε η πορεία των αλλαγών που βιώνονται σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό επίπεδο με πρώτη την ασφάλεια’ αξιολογήθηκαν οι σχετικές εκτιμήσεις ως προς το μέλλον. Στο ίδιο πλαίσιο, επιβεβαιώθηκε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί θεμελιώδες σημείο αναφοράς στην αξιολόγηση της εθνικής μας ασφάλειας, καθώς και η ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών μας για την πιο ενεργητική ανάμειξη των Συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας και την ανάπτυξη των σχέσεων ΝΑΤΟ-ΕΕ σύμφωνα με το συμφωνημένο πλαίσιο.
 
2. ΟΑΣΕ. Υπογραμμίστηκε ότι η μόνη νόμιμη πλατφόρμα όπου θα μπορούσε να συζητηθεί η πρόταση του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μεντβέτεφ περί σύναψης μιας «Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Ασφάλειας» για την αναδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής δομής ασφαλείας, είναι ο μοναδικός διευρυμένης σύνθεσης οργανισμός ασφάλειας της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ.
 
3. Διασπορά Όπλων Μαζικής Καταστροφής. Πραγματοποιήθηκαν περιεκτικές αξιολογήσεις σε σχέση με το θέμα της διασποράς Όπλων Μαζικής Καταστροφής’ τονίστηκε η σημασία του να καταβληθεί προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών της Διάσκεψης για την Πυρηνική Ασφάλεια που θα γίνει τον Απρίλιο 2010 στις ΗΠΑ καθώς και της Διάσκεψης για την Αναθεώρηση της Συμφωνίας για την Πρόληψη της Διασποράς Πυρηνικών Όπλων που θα γίνει τον Μάιο καθώς και η σημασία που έχει η υποστήριξη της θέσης να μπορούν οι διάφορες χώρες να έχουν πρόσβαση στην πυρηνική τεχνολογία που θα χρησιμοποιούν για ειρηνικούς σκοπούς μέσα στα όρια του προς τούτο διαγεγραμμένου διεθνούς νομικού πλαισίου.
 
4. Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ομοίως, προσδιορίστηκε ότι οι θέσεις που αναλάβαμε με την έναρξη του 2010: (1) της χώρας ευθύνης για το Αφγανιστάν και (2) της προεδρίας της Επιτροπής για τον Αγώνα κατά της Τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής μας ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, η οποία λήγει στο τέλος του 2010, δίνουν στη χώρα μας τη δυνατότητα να παρουσιάσει την εμπειρία της στα θέματα αυτά σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας έτσι μια ‘υπεραξία’.
 
5. Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συζητήθηκαν επισταμένως οι δυνατότητες που έχει η χώρα μας να προωθήσει ενεργά την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, μέσω της προεδρίας της Διαδικασίας Συνεργασίας των Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης που εξακολουθούμε να έχουμε και της προεδρίας της Διάσκεψης Ευρώπης-Ασίας (Διάσκεψη Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Συνεργασία και τα Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με την Ασία) που θα αναλάβουμε την επόμενη περίοδο.
 
6. Σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ ήταν ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στο Συνέδριο. Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε η μεγάλη σημασία που έχει η πορεία ένταξης στην ΕΕ που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της χώρας μας και η ανάγκη ταυτόχρονης συνέχισης των πολιτικών, οικονομικών και τεχνικών μεταρρυθμίσεων που έχουν, πριν από όλα, σημασία για τις αλλαγές στο εσωτερικό της χώρας στην πορεία προς τον εκσυγχρονισμό της. Λαμβανομένου υπόψη ότι από το σύνολο των 35 κεφαλαίων, έχουν ανοίξει –με εξαίρεση αυτών που έχουν μπλοκαριστεί για δήθεν πολιτικούς λόγους- 12 κεφάλαια, συζητήθηκε πρωτίστως ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να ανοίξουν τα κεφάλαια που μπορούν να ανοίξουν, να συνεχιστούν επισταμένως οι εργασίες για τα κεφάλαια που έχουν προσκρούσει σε πολιτικά εμπόδια καθώς και η ανάγκη να ολοκληρωθούν οι εργασίες για να κλείσουν τα ανοιγμένα κεφάλαια. Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι είναι απαραίτητο να αποπερατωθούν οι εργασίες για την εναρμόνιση της Τουρκίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ότι η ενταξιακή μας πορεία είναι ζωτικής σημασίας τόσο για εμάς όσο και για την ΕΕ και ότι είναι προς όφελος όλων, οι δύο αυτοί διεθνείς παίκτες που έχουν κοινό όραμα, κοινό μέλλον και κοινά συμφέροντα, να συνεχίσουν με τρόπο αμετάκλητο τις εργασίες για την προώθηση της διαδικασίας ένταξης.
 
7. Κύπρος. Υπογραμμίστηκε για άλλη μια φορά ότι μια περιεκτική, δίκαιη και μόνιμη λύση στην Κύπρο μπορεί να βρεθεί μόνο με την ίδρυση ενός νέου συνεταιρισμού δύο ιδρυτικών κρατών με ισότιμο καθεστώς στη βάση της διζωνικής και πολιτικής ισότητας, που είναι οι σταθερές παράμετροι των ΗΕ και επαναλήφθηκε η πλήρης στήριξη της χώρας μας στις διαβουλεύσεις που συνεχίζονται στη Νήσο και στο πλαίσιο που έχουν διαγράψει οι ηγέτες με τις σχετικές ανακοινώσεις τους καθώς και η πλήρης στήριξη των εποικοδομητικών προσπαθειών που καταβάλει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Από την άλλη πλευρά, αναφέρθηκε ότι για να φτάσουν οι πλευρές στο στόχο μιας περιεκτικής λύσης την επόμενη περίοδο, η Τουρκία είναι έτοιμη για συνεργασία με την άλλη μητέρα-πατρίδα και εγγυήτρια Ελλάδα, τονίστηκε η σημασία της ανάληψης της απαραίτητης ευθύνης στην πορεία αυτή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και η προσδοκία μας τα ΗΕ και η διεθνής κοινότητα να αναλάβουν στο πλαίσιο αυτό πιο ενεργό και ενθαρρυντικό ρόλο.
 
8. Αιγαίο. Στο Συνέδριο επιβεβαιώθηκε η γραμμή να συνεχιστούν οι προσπάθειές μας για λύση των προβλημάτων που πηγάζουν από το Αιγαίο στη βάση της καλής γειτονίας και της συνεργασίας, και να συνεχιστεί η δραστηριότητα που προωθούμε ενεργά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας στην ανατολική Μεσόγειο.
 
9. Αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου συζητήθηκαν επίσης τα θέματα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, της πορείας εκδημοκρατισμού και του αντίκτυπου της στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι η πορεία εκδημοκρατισμού αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Τουρκίας να ενδυναμώσει τη δομή της δημοκρατίας της και να βρει σε μερικά εσωτερικά της προβλήματα μόνιμες λύσεις σύμφωνες με τις παγκόσμιες αξίες και ότι ο αντίκτυπος της πορείας αυτής στις διεθνείς μας σχέσεις φαίνεται πως θα είναι θετικός. Υπογραμμίστηκε εξάλλου, ότι η επιτυχία των εργασιών για τη διάλυση της τρομοκρατικής οργάνωσης του ΡΚΚ, θα έχει θετικό αντίκτυπο στο πλαίσιο της πολιτικής μας για τη διαμόρφωση μιας ζώνης ευημερίας και σταθερότητας στον περιβάλλοντα χώρο μας και για μηδενικά προβλήματα με τους γείτονές μας.
 
10. Νότιος Καύκασος. Συζητήθηκαν τα βήματα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα για την εγκαθίδρυση περιεκτικής και βιώσιμης ειρήνης και σταθερότητας στο Νότιο Καύκασο και αντηλλάγησαν απόψεις για το πώς τα βήματα αυτά μπορούν να συνεχιστούν και τι άλλο θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει –στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε ιδιαιτέρως η πορεία ομαλοποίησης των σχέσεων που έχει ξεκινήσει με την Αρμενία και η δυναμική επίλυσης του προβλήματος του Ναγκόρνο Καραμπάχ, η ανάπτυξη-προώθηση της διαδικασίας συνεργασίας στο νότιο Καύκασο, τα ζητήματα που έχουν στόχο την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και η περιφερειακή απήχησή τους.
 
11. Κεντρική Ασία. Οι σχέσεις μας με τις δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας, που διατηρούν πάντοτε την προτεραιότητά τους στην τουρκική εξωτερική πολιτική, αξιολογήθηκαν, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης σημασίας που αποδίδεται στην περιοχή από πρωταγωνιστές της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Το Συμβούλιο Συνεργασίας των Χωρών που Μιλούν Τουρκικά θα αρχίσει να λειτουργεί το 2010 -συζητήθηκε πώς θα μπορούσε το Συμβούλιο αυτό να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να ενισχύσει αφενός την αλληλεγγύη ανάμεσα στις Τουρκικές Δημοκρατίες και να δώσει, από την άλλη, μια πρόσθετη ώθηση στην περιφερειακή συνεργασία.
 
12. Βαλκάνια. Στη διάρκεια του Συνεδρίου αξιολογήθηκε από στρατηγικής απόψεως, πώς θα μπορούσε η Τουρκία να συμβάλει στην παγίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στα Βαλκάνια και ανταλλάχτηκαν απόψεις πάνω στο σχεδιασμό ενός πενταετούς Σχεδίου Δράσης για την περιοχή.
 
13. Μέση Ανατολή. Τονίστηκε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής, με σκοπό την παγίωση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας στη Μέση Ανατολή, αποτελεί έναν από τους πρώτιστους στόχους της εξωτερικής μας πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, επαναλήφθηκε για άλλη μια φορά η άποψη μας για την -το δυνατόν ταχύτερη και δι’ όλων των διαύλων- έναρξη διαβουλεύσεων επί της αραβο-ισραηλινής διένεξης, που βρίσκεται στο κέντρο των προβλημάτων της περιοχής και η προσδοκία μας για την άρση του εμπάργκο στη λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγούσε στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή.
 
14. Ιράκ. Τονίστηκε ότι η εγκαθίδρυση μόνιμης σταθερότητας στη χώρα αυτή, εξαρτάται από την λύση των εκκρεμών προβλημάτων που βρίσκονται στην πολιτική ατζέντα, στη βάση ενός συμβιβασμού στον οποίο θα μετέχουν όλες οι ομάδες που αποτελούν το λαό του Ιράκ. Υπογραμμίστηκε η προσδοκία να προκύψει από τις εκλογές του Μαρτίου 2010 μια πλατειά κυβέρνηση που θα δώσει απάντηση στις θεμελιώδεις ανάγκες του Ιράκ. Υπογραμμίστηκε επίσης, η σπουδαιότητα της εντατικοποίησης των εργασιών με σκοπό την εξασφάλιση περιεκτικής οικονομικής συνεργασίας Τουρκίας-Ιράκ μέσω του (σε επίπεδο υπουργών) Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας.
 
15. Ιράν. Στο Συνέδριο αναφέρθηκε με έμφαση το γεγονός ότι οι σχέσεις μας με το Ιράν, στις οποίες έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, βασίζονται σε ένα μακρύ παρελθόν, ότι είναι βασική επιλογή της εξωτερικής μας πολιτικής να διατηρηθούν οι δεσμοί καλής γειτονίας με τη χώρα αυτή και ότι επιθυμούμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με το Ιράν σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ασφάλειας, της οικονομίας και της ενέργειας. Από την άλλη πλευρά υπογραμμίστηκε ότι, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν πρέπει να λυθεί με ειρηνικό τρόπο μέσω της διπλωματίας, ότι, στην πραγματικότητα, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να λυθεί, ενώ, υπήρξε ομοφωνία ως προς το ότι πρέπει να συνεχιστεί με αποφασιστικότητα η στάση που τηρούμε στο θέμα αυτό.
 
16. Αφγανιστάν. Στην περιοχή αυτή αναμένεται να σημειωθούν καίριες εξελίξεις το 2010. Υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι η βοήθεια που παρέχει η Τουρκία στο Αφγανιστάν στον πολιτικό και στο στρατιωτικό τομέα αποτελεί τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή βοήθεια που παρείχε η χώρα μας από την ίδρυσή της. Συζητήθηκε το θέμα της ανάγκης ανάπτυξης μιας περιφερειακής προσέγγισης για το ξεπέρασμα των προβλημάτων του Αφγανιστάν’ συναφώς, σημειώθηκε η αυξανόμενη βαρύτητα της χώρας μας διεθνώς και αναφέρθηκε με έμφαση ότι η χώρα μας θα φιλοξενήσει στο τέλος Ιανουαρίου μια Περιφερειακή Διάσκεψη Κορυφής με τη συμμετοχή του Αφγανιστάν και των γειτονικών του χωρών, αλλά και η σημασία άλλων περιφερειακών πρωτοβουλιών μας.
 
17. Πακιστάν. Οι σχέσεις μας με το Πακιστάν με το οποίο μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί φιλίας και αδελφοσύνης, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται εντατικά στη βάση της Κοινής Πολιτικής Διακήρυξης που συνυπογράφηκε το 2009. Θα εξακολουθήσουμε να είμαστε αλληλέγγυοι με τη χώρα αυτή στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας και, ταυτόχρονα, πέρα από τη διαδικασία της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής και την πρωτοβουλία Οι Φίλοι του Δημοκρατικού Πακιστάν, θα συνεχίσουμε τις διπλωματικές διεργασίες στο θέμα αυτό.
 
18. Νότια Ασία. Προσδιορίστηκε καταρχάς ότι ο περιοχή της νότιας Ασίας αποτελεί θέση-κλειδί σε σχέση με την παγκόσμια εξέλιξη’ τονίστηκε ότι στην περιοχή αυτή βρίσκεται η Ινδία που θεωρείται ότι θα γίνει μια από τις υπερδυνάμεις του μέλλοντος και με την οποία θα καταβάλουμε προσπάθειες να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας. Δηλώθηκε με έμφαση ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, παίρνοντας δύναμη από την εγγύτητα των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών με τους λαούς της περιοχής, θα καταβληθεί προσπάθεια για να συμβάλλουμε στην εγκαθίδρυση μιας θετικής τάξης στην περιοχή της νότιας Ασίας.
 
19. Ασία-Ειρηνικός. Στο Συνέδριο έγινε λόγος για την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, η οποία έχει αρχίσει νε εξελίσσεται σε μια νέα εστία ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο και τονίστηκε ότι η Ασία πρέπει εξάπαντος να βρει τη θέση της στο όραμα εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας -συζητήθηκε δε η σκέψη ότι η χώρα μας θα μπορούσε αναπτύξει τις σχέσεις της με την περιοχή αφενός σε διμερές επίπεδο, αφετέρου συμμετέχοντας σε συνεταιρισμούς πρωτοβουλιών για την περιφερειακή συνεργασία, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η ανάπτυξη των σχέσεων της Τουρκίας με την Ασία στη βάση συγκεκριμένων τομέων [της οικονομίας] θα μας εξασφάλιζε σημαντικά ανοίγματα προς την περιοχή.
 
20. Αφρική. Στο Συνέδριο επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι πρέπει να αναπτύξουμε τις πολιτικές, οικονομικές, εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις μας με την αφρικανική ήπειρο, με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων σχέσεων, όπως αυτές που έχουμε με τις χώρες νότια της Σαχάρας.
 
21. Λατινική Αμερική και Καραϊβική. Επιβεβαιώθηκε στο Συνέδριο ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε διπλωματικό και εμπορικό δίκτυο στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, να αυξήσουμε τις υψηλού πολιτικού επιπέδου επαφές και τις επαφές μεταξύ των κοινοβουλίων και να προβάλουμε τη χώρα μας στην περιοχή αποστέλλοντας εμπορικές αντιπροσωπείες.
 
22. Ενέργεια. Στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής μας, συζητήθηκε στο Συνέδριο ο πολλαπλασιασμός και η εξασφάλιση προσφορά πηγών ενεργείας με κατά το δυνατόν χαμηλό κόστος και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον’ τονίστηκε εξάλλου, το θέμα της ενίσχυσης του ρόλου της Τουρκίας ως χώρας transit ανάμεσα στις χώρες παραγωγούς και τις χώρες καταναλωτές και τέθηκαν επί τάπητος οι τρόποι που θα ακολουθηθούν στο επόμενο διάστημα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.
 
23. Παγκόσμια οικονομική και χρηματιστηριακή κρίση. Στο Συνέδριο συζητήθηκε επίσης η παγκόσμια οικονομική και χρηματιστηριακή κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε ότι το εύρος της χρηματιστηριακής κρίσης παίζει κατά μία έννοια το ρόλο του καταλύτη για την αναδιοργάνωση του διεθνούς οικονομικού και χρηματιστηριακού συστήματος και λόγω αυτού ανοίγονται δρόμοι για να κάνει κανείς νέα και ριζικά βήματα το επόμενο διάστημα. Αναφέρθηκε σχετικά ότι η άνοδος του προφίλ των G-20, στο οποίο μετέχει και η Τουρκία, φέρει μαζί του και νέες ευθύνες για την οργάνωση αυτή στα εν λόγω ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
24. Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκε επίσης το θέμα της αναδιοργάνωσης του Υπουργείου μας ώστε να αποκτήσει μια δομή που να εναρμονίζεται με τις συνθήκες που επικρατούν στον αιώνα που διανύουμε και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η ανάπτυξη ενός μοντέλου οργάνωσης που θα περιλαμβάνει και την ίδρυση Διπλωματικής Ακαδημίας καθώς και η σημασία της συνέχισης της συνεργασίας και συντονισμού με άλλους θεσμούς και οργανισμούς που παίζουν ρόλο στην εξωτερική πολιτική.
 
25. Δημόσια διπλωματία. Πέραν των ανωτέρω, στο Συνέδριο υπογραμμίστηκε η σημασία της ανάπτυξης μιας στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας, για να μπορούν οι προσεγγίσεις και οι ενέργειές μας στην εξωτερική πολιτική να εξηγούνται στην εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη μέσω των σωστών επικοινωνιακών διαύλων –ώστε να μην αρκούμαστε πλέον στην μετάδοση των εξωτερικής μας πολιτικής μόνο στους ξένους ομολόγους μας μέσω των κλασσικών διαύλων. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ολοένα αυξανόμενη σπουδαιότητα της δημόσιας διπλωματίας τόσο στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής όσο και ως προς την επίτευξη των στόχων της χώρας και τονίστηκε ότι όσο σημαντική είναι η διάθεση των απαραίτητων υλικών πόρων για να επιτύχει η δημόσια διπλωματία, άλλο τόσο σημαντική είναι η επίτευξη συντονισμού σε υψηλό επίπεδο και η διαμόρφωση του προφίλ του προσωπικού προς την κατεύθυνση των νέων απαιτήσεων.    
 
ΑΠΟ ΤΟ www.dixti.net

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου