ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ!!!

Μοίρασε το

Κραυγή αγωνίας για ενδεχόμενο διαμελισμό της Ελλάδας και αποσταθεροποίηση στην Ευρώπη, εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Λίγκα της Γενεύης με ανοικτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γράφοντας στην καθαρεύουσα, οι συντάκτες της επιστολής επικαλούνται δυο άρθρα του Μνημονίου για να υποδείξουν στον ανώτατο Πολιτειακό Άρχοντα της χώρας ότι στην περίπτωση που η χώρα δεν καταφέρει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους δανειστές της, τότε η Τουρκία (δεν αναφέρεται αλλά υπονοείται ευθέως) θα εξασφαλίσει με τη βοήθεια των ΗΠΑ ή άλλων χωρών το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας και των κοιτασμάτων πετρελαίου στο Αιγαίο! Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

….σχετικά με το υπογραφέν την 8ην Μαϊου 2010 «Μνημόνιον» αναφερόμενον εις τον έκτακτον δανεισμόν της Ελλάδος.

Θέλομεν να επιστήσωμεν την προσοχήν σας εις την σελίδα 129 §13,1 κατά την οποίαν επιτρέπεται εις τον δανειστήν να μεταβιβάσει εις τρίτον δικαιώματα και υποχρεώσεις του απορρέοντα εκ του Μνημονίου του δανείου. Επίσης σελίδα 119 κατά την οποίαν απαγορεύεται εις την Ελλάδα να συνάψει δάνειον με Κίναν και Ρωσίαν.

Κατά τα πληροφορίας μας η παράγραφος αυτή υποκρύπτει συμφωνημένην ήδη πρόθεσιν όπως η μεταβίβασις αυτή, προ της σχεδόν βεβαίας αδυναμίας της Ελλάδος να εκπληρώσει τας υποχρεώσεις της, γίνει προς όμορον χώραν η οποία, με την βοήθειαν των ΗΠΑ ή άλλων ενδιαφερομένων χωρών της ΕΕ, θα εξασφαλίσει συμφέροντα εκμεταλλεύσεως τόσον του ορυκτού πλούτου της Ελλάδος (ουράνιον και άλλα μεταλλεύματα ιδία εις Μακεδονίαν και Θράκην) όσον και των δυνατών κοιτασμάτων πετρελαίου εις το Αιγαίον.

Είμεθα βέβαιοι ότι θα εκτιμήσετε δεόντως τον ελλοχεύοντα κίνδυνον τόσον δια την χώραν σας όσον και διά τα συμφέροντα της ΕΕ εν γένει. Δια την χώραν σας ιδιαίτατα η πραγματοποίησις αυτής της προ-συμφωνημένης απειλής θα έχει ολέθρια αποτελέσματα συνεπαγομένη ακόμη και διαμελισμόν της Ελλάδος (τον οποίον, ως θα γνωρίζετε, πολλοί επιθυμούν και σχεδιάζουν), δια δε την ΕΕ, ως εκ των κοινωνικών ταραχών που οπωσδήποτε θα προκύψουν (συνήθης αφορμή που υποθάλπει διατάραξιν της τάξεως εις ευρυτέραν περιοχήν – βλ. τα φαινόμενα τρομοκρατίας εις τας περιπτώσεις Παλαιστίνης και Ιράκ) θα έχει έτι μεγαλυτέρας συνεπείας αποσταθεροποιήσεως εις την ευρυτέραν περιοχήν της Ευρώπης.

Δια την European League of Geneva
The President Dr. Nicolas Kaloy

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store

Μοίρασε το

του αρθρογράφου

ideas change society

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Σχόλια

Μπες στη συζήτηση

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου