Ο Πάνος Μαυρίδης αναδεικνύει τον κίνδυνο αρρυθμίας στην επενδυτική στρατηγική της χώρας. Πρόκειται για αναβίωση μιας αναχρονιστικής αντίληψης μέρους του διπλωματικού κατεστημένου που αντιλαμβάνεται τους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) ως "ξενομπάτηδες" στο υπουργείο Εξωτερικών και προωθεί Προεδρικό Διάταγμα για να υποβαθμίσει το σημαντικό ρόλο τους στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. new deal

Αρρυθμία στην επενδυτική στρατηγική