Ουρανία Σαγιάκου Δικηγόρος, Πολιτευτής Δυτικού Τομέα Β' Αθήνας

(Ανα)ζητείται (αυτο)διοικητική αυτοτέλεια

Η Ράνια Σαγιάκου επισημαίνει το κενό γράμμα της αυτο-διοικητικής αυτοτέλειας, παρά τις επιταγές του Συντάγματος. Με πιο απλά λόγια, ο έλεγχος της κεντρικής εξουσίας επί της Αυτοδιοίκησης παραμένει, με τις όποιες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας.

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου