Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ

Ο Λουκάς Γεωργιάδης επισημαίνει ότι οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν είναι συγκεκριμένες προκειμένου να μπει οριστικό τέλος στον κρατισμό, ο οποίος ευθύνεται για την καθολική χρεοκοπία της χώρας

ΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΓΑΝ ΤΗΝ ΤτΕ

ΑΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΓΑΝ ΤΗΝ ΤτΕ

Ο Λουκάς Γεωργιάδης σημειώνει ότι η ΤτΕ ένας κατά τεκμήριο αξιόπιστος οργανισμός που γνωρίζει όσο κανένας τα οικονομικά μεγέθη και την πορεία τους, γινόταν αντικείμενο απαξίωσης από όποιον βάλει ο νους μας…