Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ο Κώστας Χρηστίδης σημειώνει ότι δεν υπάρχει βέλτιστο στρατηγικό σχέδιο για έναν οποιοδήποτε οργανισμό (ιδιωτική επιχείρηση, σωματείο, ΔΕΚΟ, ΜΚΟ, πολιτικό κόμμα, κρατικό φορέα, υπουργείο κ.λπ.) υπάρχει, όμως, βέλτιστη μεθοδολογία σύνταξης στρατηγικού σχεδίου.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ

Ο Κώστας Χριστίδης εκτιμά ότι η έξοδος από την πολυετή οικονομική κρίση είναι εφικτή με την επιδίωξη δύο κεντρικών στρατηγικών στόχων: α) την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και β) την προσέλκυση επενδύσεων με ροή κεφαλαίων, κυρίως ξένων ή ελληνικών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΣΟΣΙΑΛΚΡΑΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο ΣΟΣΙΑΛΚΡΑΤΙΣΜΟΣ

Ο Κώστας Χριστίδης σημειώνει ότι υπόβαθρο της κρίσης είναι η επικρατήσασα σε όλα τα κόμματα, ιδεολογία του σοσιαλκρατισμού, της αντίληψης δηλ. ότι το κράτος μπορεί και πρέπει να αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα, περιορίζοντας αντιστοίχως την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ

Ο Κώστας Χριστίδης σημειώνει ότι αν δεν βελτιωθούν δραστικά το υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, το κόστος δανεισμού, γραφειοκρατίας και βραδείας απονομής δικαιοσύνης, όσες απομειώσεις του χρέους και αν γίνουν, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας θα κινείται περί το ναδίρ.

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΩΣ ΗΘΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΩΣ ΗΘΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Ο Κώστας Χριστίδης επισημαίνει ότι ο ερασιτεχνισμός και η ανεπάρκειά των κυβερνώντων καταδικάζουν σε οικονομική εξαθλίωση ολοένα περισσότερα στρώματα του ελληνικού λαού και συνιστούν όχι υπεροχή αλλά βαρεία ηθική υστέρηση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ο Κώστας Χριστίδης επισημαίνει ότι η πτώση του κομμουνισμού, αλλά και πόλεμοι οφειλόμενοι σε οικονομικές, θρησκευτικές και άλλες διαμάχες, αλλάζουν την ταχύτητα και την έκταση μετακινήσεων ανθρώπων, κεφαλαίων και αγαθών, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την σημασία των συνόρων.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

Ο Κώστας Χριστίδης σημειώνει ότι για παλαιούς και νέους Φαρισαίους ισχύουν τα λόγια του Ιησού Χριστού: ‘’Ουαί υμίν τοις Φαρισαίοις, ότι αγαπάτε την πρωτοκαθεδρίαν εν ταις συναγωγαίς και τους ασπασμούς εν ταις αγοραίς.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Ο Κώστας Χριστίδης σημειώνει ότι η επόμενη κυβέρνηση, πέραν των οικονομικών ερειπίων που θα κληρονομήσει, θα πρέπει μέσα σε περιορισμένα χρονικά όρια να αντιμετωπίσει την ανομία, την αυθαιρεσία, την απόγνωση που σήμερα εξαπλώνονται όπως μία κηλίδα μελανιού πάνω σε στυπόχαρτο.