Η αλήθεια για το πρωτογενές πλεόνασμα

Το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι μια απλή υπόθεση για αρκετούς λόγους. Ο σοβαρότερος είναι πως ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης του 2% θα υπολείπεται του μνημονιακού στόχου για 3,5% πλεόνασμα. Το ερώτημα λοιπόν από που θα καλυφθεί η διαφορά του 1 - 1,5% δηλαδή 2 δισ. περίπου ετησίως. Αντώνης Ζαϊρης new deal

Το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι μια απλή υπόθεση για αρκετούς λόγους. Ο σοβαρότερος είναι πως ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης του 2% θα υπολείπεται του μνημονιακού στόχου για 3,5% πλεόνασμα. Το ερώτημα λοιπόν από που θα καλυφθεί η διαφορά του 1 – 1,5% δηλαδή 2 δισ. περίπου ετησίως.

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου