ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η Παναγιώτα Μπλέτα σημειώνει ότι η Ρωσία επιδιώκει, όχι μόνο να ελέγξει την αλυσίδα των διαμετακομιστικών μεταφορών, αλλά και να κατασκευάσει την σιδηροδρομική σύνδεση της Μόσχας με την Αθήνα.