ΓΙΑΤΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ;

Το κύριο γνώρισμα του νεότερου καπιταλισμού, η βιομηχανία, είναι η μαζική παραγωγή αγαθών. Η τελευταία όμως προορίζεται να καταναλωθεί από μάζες. Το αποτέλεσμα, έτσι, είναι μία τάση προς συνεχή βελτίωση του μέσου βιοτικού επιπέδου. Ο σταδιακός πλουτισμός των πολλών. new deal Αθανάσιος Παπανδρόπουλος

Το κύριο γνώρισμα του νεότερου καπιταλισμού, η βιομηχανία, είναι η μαζική παραγωγή αγαθών. Η τελευταία όμως προορίζεται να καταναλωθεί από μάζες. Το αποτέλεσμα, έτσι, είναι μία τάση προς συνεχή βελτίωση του μέσου βιοτικού επιπέδου. Ο σταδιακός πλουτισμός των πολλών.

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου