Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Ο Αχιλλέας Γραβάνης είναι Καθηγητής Φαρμακολογίας, στην Ιατρική Σχολή του Παν/μιου Κρήτης. Πτυχιούχος του Παν/μιου Αθηνών (1980), πήρε το Διδακτορικό Δίπλωμα Φαρμακολογίας, από το Παν/μιο Paris 6 (1983), κατόπιν εργάσθηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στηνΙατρική Σχολή Mount Sinaiτης Νέας Υόρκης (1983-1987). Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακολογίας (1996-1998) και της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (2003-2005), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του European Pharmacology Network (1999-2003), μέλος πολλών Ευρωπαϊκών Επιτροπών Έρευνας όπως της 20μελούς Επιτροπής Εποπτείας (1998), της 5μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης (1996) και της 3μελούς Επιτροπής Εποπτείας (2000) του Προγράμματος BIOMED της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικός εμπειρογνώμων της Ελλάδος στην Επιτροπή Προγράμματος Βιοιατρικής Έρευνας (FP6) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001-2003, 2007-2009). Εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Υποτροφιών της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας FEBS (2007-2011), Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΑΔΙΠ (2008-2010). Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας, ΕΣΕΤ (2010-2013). Συνεργάζεται με τo Τμήμα Νευροεπιστημών τηςΙατρικής Σχολής του Παν/μιου Harvard και το Κέντρο Ανάπτυξης Φαρμάκων (CDD) του Παν/μιου Northeastern. Συνιδρυτής της εταιρείας-τεχνοβλαστό βιοτεχνολογίαςBionature (www.bionature.net).

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και κριτής πολλών διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει δημοσιεύσει άνω των 125 διεθνών ερευνητικών εργασιών που αναφέρονται στο Pubmed (h-index: 42, citations >5.100) και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 2 διεθνών συγγραμμάτων (textbooks) Φαρμακολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη μικρομοριακών αγωνιστών των υποδοχέων των Νευροτροφινών με νευροπροστατευτικές και νευροαναγεννητικές δράσεις και εφαρμογές στην θεραπεία των νευροεκφυλιστικών νόσων και της εγκεφαλικής γήρανσης. Επίσης,στην ανάπτυξη τρισδιάστατων ικριώματων (3D Scaffolds) στα οποία φιλοξενούνται νευρικά βλαστικά κύτταρα και ολιγοδενδροκύτταρα με στόχο την ανάπτυξη ι) νευρο-εμφυτευμάτων για την θεραπεία του τραύματος του νωτιαίου μυελού καθώς και ιι) νευρο-αισθητήρων για την ανίχνευση ουσιών με νευροαναγεννητική δράση και πιθανές φαρμακολογικές εφαρμογές στην ανάπλαση του πάσχοντος ή γηράσκοντος νευρικού ιστού (http://gravanis.med.uoc.gr ).
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Επικοινωνηστε με τον αρθρογραφο