Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Συμφωνία Πρέσπες: Τα όρια ενός συμβιβασμού

Συμφωνία Πρέσπες: Τα όρια ενός συμβιβασμού

Ο Νικόλαος Τζιφάκης τοποθετείται για τη συμφωνία στις Πρέσπες. Προσδιορίζει τα όρια του συμβιβασμού υπενθυμίζοντας ότι καμία επιλογή της Αθήνας δεν θα είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση όλων των στόχων της.