ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Ο Πάρις Μουτσινάς καταγράφει ενδελεχώς τα προβλήματα και τους κινδύνους από τα μετταλλαγμέμα τρόφιμα, τις επιπτώσεις από την καλλιέργεια τους στην βιοποικιλότητα, αλλά και τις διαβουλεύσεις εντός της Ε.Ε για να επιτραπεί η καλλιέργεια τους.

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου