Ένα από τα μεγάλα προβλήματα στις παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες δεν είναι η περίφημη ταξική πάλη, αλλά η οργή που προκαλείται από την ευκολία και την ταχύτητα που κάποιοι γίνουν πλούσιοι. Σε βαθμό που πλέον να υπάρχει ανάγκη να γίνουν φτωχότεροι. new deal Νιρμάλια Κουμάρ

ΑΝΑΓΚΗ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα στις παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες δεν είναι η περίφημη ταξική πάλη, αλλά η οργή που προκαλείται από την ευκολία και την ταχύτητα που κάποιοι γίνουν πλούσιοι. Σε βαθμό που πλέον να υπάρχει ανάγκη να γίνουν φτωχότεροι.

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου