Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Κωνσταντίνα Κοταρίδη επισημαίνει πως ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι η παιδεία και εξηγεί τα οφέλη που προκύπτουν από την προσέλκυση ξένων φοιτητών για σπουδές στην Ελλάδα με δίδακτρα στα ήδη υφιστάμενα δημόσια πανεπιστήμια.