Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Ο Κώστας Χρηστίδης θεωρεί ότι μια από τις προτεραιότητα των «δημόσιων επιχειρηματιών» είναι ο αποκλεισμός του ανταγωνισμού, γιαυτό περιφρουρούν τον «δημόσιο χαρακτήρα» των υπηρεσιών που παρέχουν και εξοβελίζουν κάθετι το ιδιωτικό.

Η ΑΣΘΕΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Η ΑΣΘΕΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ο Κώστας Χρηστίδης υπενθυμίζει ότι το ύψος της απασχόλησης και των μισθών σε κάθε χώρα διαμορφώνονται από την ζήτηση και την προσφορά εργασίας. Η ζήτηση εργασίας εξαρτάται από το σύνολο των κεφαλαίων προς επένδυση.

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Η ΜΑΖΟΧΙΣΤΕΣ;

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Η ΜΑΖΟΧΙΣΤΕΣ;

Ο Κώστας Χρηστίδης σημειώνει ότι οι εξαγγελίες μαρξιστών, νεο-κομμουνιστών και λοιπών κρατιστών περί ανάπτυξης ομοιάζουν με την παροχή τεχνικής βοήθειας από Κογκολέζους προς Εσκιμώους για την αντιμετώπιση του ψύχους!