Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ

Ο Κώστας Χριστίδης υποστηρίζει ότι η ισοπεδωτική προσέγγιση δεν περιορίζεται στον χώρο της παιδείας. Διαχέεται σε ολόκληρη την κοινωνία και την οικονομία, οδηγώντας παντού σε προκρούστειες τακτικές. Ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της οικονομίας.

Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Κώστας Χριστίδης υποστηρίζει ότι κρίσιμος παράγων επιτυχίας της ΝΔ είναι η ριζική της ανανέωση, διότι μόνον έτσι θα είναι πειστική η αυτοκριτική για το παρελθόν και η προβολή μίας νέας εικόνας για το μέλλον, ικανής να προσελκύσει ευλόγως δύσπιστους ως σήμερα ψηφοφόρους.

Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΛΑΙΚΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΛΑΙΚΙΣΜΟΥ

Ο Κώστας Χριστίδης αναζητά στη σημερινή κυβέρνηση τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μίας λαϊκιστικής διακυβέρνησης, τα οποία σύμφωνα με τον Muller είναι απόπειρα άλωσης του κρατικού μηχανισμού, διαφθορά και μαζικές πελατειακές σχέσεις και συστηματική προσπάθεια περιστολής της κοινωνίας των πολιτών.

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Ο Κώστας Χριστίδης σημειώνει ως αναγκαίο η επόμενη κυβέρνηση να προβεί σε μια φορολογική μεταρρύθμιση με άξονες την απλοποίηση, την σταθερότητα και την ουσιώδη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης, έτσι ώστε η εορτή της φορολογικής ανεξαρτησίας να μετακινηθεί και να συμπέσει με το …Πάσχα!

ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Ο Κώστας Χριστίδης αποδίδει την παραμονή της Ελλάδας στα μνημόνια στην απροθυμία ορθής εφαρμογής τους, καθώς επέβαλαν οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αύξηση σε όλες τις κατηγορίες φόρων χωρίς να θίξουν το μέγεθος και τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Κώστας Χριστίδης σημειώνει ότι ο ανταγωνισμός επιβάλλει την πιο αποδοτική χρήση των διαθεσίμων πόρων, αυξάνοντας έτσι την συνολική ευημερία. Ο ανταγωνισμός είναι ο εχθρός της αυταρέσκειας και της οικονομικής στασιμότητας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ο Κώστας Χριστίδης επισημαίνει ότι η ρίζα του κακού στην Ελλάδα έγκειται στην πολυνομία και την κακονομία που μαστίζουν την χώρα και προκαλούν παραλυτικές συνέπειες στην λειτουργία της δικαιοσύνης και στην κοινωνία γενικότερα.

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΙ!

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΙ!

Ο Κώστας Χριστίδης σημειώνει ότι εάν η αξιολόγηση είχε ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον χρονικό προγραμματισμό του τρίτου μνημονίου, η Ελλάδα θα έπρεπε να λάβει μέχρι σήμερα περί τα 22δις ευρώ, γεγονός που θα αποτελούσε πολύτιμη ένεση ρευστότητας.

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ο Κώστας Χριστίδης σημειώνει ότι δημαγωγοί πολιτικοί αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη τους, εξαπατούν εαυτούς και αλλήλους και, περιφρονώντας κάθε έννοια ορθολογισμού, οδηγούν σταθερά την χώρα σε πορεία παρακμής.

ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ Ή ΣΥΣΣΙΤΙΑ;

ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ Ή ΣΥΣΣΙΤΙΑ;

Ο Κώστας Χριστίδης υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει ως όραμα ένα καθεστώς όπου ολοένα περισσότεροι πολίτες, αντί μεροκάματα, θα λαμβάνουν συσσίτια. Αυτό είναι σύμφωνο με την σοσιαλιστική λογική, κατά την οποία σημαντικότερη από την άνιση κατανομή των ευεργετημάτων είναι η ίση κατανομή της αθλιότητας.