ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

avatar

ΚΣΜ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τό Κέντρο Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν ἱδρύθηκε ἀπό τό ΚΟΔΗΣΟ ὡς ὁμάδα ἐργασίας του. Τό ΚΟΔΗΣΟ ἔχει πάψει νά ὑπάρχει, ἀλλά τό ΚΣΜ ὑπό τήν μορφή ἰδεολογικοῦ σωματείου χωρίς καμμία ἐξάρτηση ἀπό κόμμα ἐκδίδει ἀπό τό 1985 περιοδικό, τήν ¨Ἐφημερίδα¨, ἡ ὁποία κυκλοφορεῖ πλέον ἀνά δίμηνο καί ἔχει φθάσει στό φύλλο 174. Ἐπιπλέον κάθε Δευτέρα βράδυ στίς 8 μ.μ. ἐκτός ἀπό τούς μῆνες τῆς ζέστης καί τίς μεγάλες ἀργίες (Χριστούγεννα κ.λπ.) πραγματοποιεῖ συγκεντρώσεις, ἀνοιχτές στό κοινό στήν ὁδό Πανεπιστημίου 16.

Αρθρα