ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

avatar

ΧΑΡΙΣ ΤΣΙΓΚΟΥ

Η Χάρις Τσίγκου είναι Νομικός με ειδίκευση σε υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (DEA) από το Πανεπιστήμιο Παρίσι II (Panthéon-Assas) στη Φιλοσοφία του Δικαίου και το Δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς και υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Παρίσι I (Sorbonne) στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας με υποτροφία του ΙΚΥ. Επί δεκαετία απασχολείται ως νομικός σύμβουλος στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με εκτεταμένη συμβολή στη σύνταξη Αποφάσεων, Οδηγιών, Συστάσεων και Κωδίκων Δεοντολογίας, καθώς και στην έκδοση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Είναι επίσης δικηγόρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα στο νομικό τύπο για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ραδιοτηλεοπτικού δικαίου, ενώ συμμετέχει τακτικά ως εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες που άπτονται των ζητημάτων αυτών. Είναι συγγραφέας λημματογραφημένου έργου για την πνευματική ιδιοκτησία στην ελληνική νομοθεσία.

Αρθρα