Ο αρθρογράφος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΗΣ

Ο Κωνσταντίνος Σ. Παχής είναι Δρ Χημείας. Εργάσθηκε ως διευθυντικό στέλεχος βιομηχανίας στη Βρετανία. Από το 1998 είναι διευθυντής της φαρμακευτικής εταιρίας Ίασις. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για το ρόλο της προσωπικότητας στην ιστορία εξέφρασε με το βιβλίο του Αλέξανδρος ο Μέγας – Η εκπόρθηση της Ιστορίας, όπου παρουσιάζει τον τρόπο ανάγνωσης του Αλεξάνδρου από τους Πέρσες, τους Αιγύπτιους, και βεβαίως τους Ευρωπαίους.

Αρθρα