Εκδοτική πολιτική

Εκδοτική πολιτική δε συνεπάγεται ούτε αποκλεισμούς, ούτε λογοκρισία.

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ μπορεί να διατυπώνει την άποψή του και φέρει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ την ευθύνη της υπογραφής του.

Από κει πέρα είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι η συντακτική ομάδα του new Deal έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει την ποιότητα της πληροφόρησης και της έκφρασης. Έτσι έχει δικαίωμα να “φιλτράρει” τα κείμενα που εμπεριέχουν εμπορικά είδη, αντιγραφές ειδήσεων χωρίς παραπομπή στην πηγή, πολύ προκλητικές θέσεις και το κυριότερο, εκούσια ή ακούσια δυσφήμιση.

Το new Deal προσπαθεί να διαθέσει στους αναγνώστες του, ανέκδοτες πληροφορίες που εντόπισαν οι ίδιοι οι αναγνώστες του. Θεωρούμε ότι κάθε πολίτης είναι εν δυνάμει σε θέση να κατανοήσει αν κάποιες πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται ή αποσιωπούν εσκεμμένα την αλήθεια.

Έτσι, οι χρήστες του Διαδικτύου αναπτύσσουν ένα δίκτυο παρακολούθησης και συναγερμού και μπορούν να κρίνουν και να διασταυρώνουν την εγκυρότητα των πληροφοριών. Για το λόγο αυτό άρθρα τεκμηριωμένα, εμπλουτισμένα με παραπομπές, που θα αφορούν σε πραγματικά και αδημοσίευτα γεγονότα, ή άρθρα γνώμης με πρωτότυπη οπτική, θα έχουν προτεραιότητα.

Έτσι, ο λόγος του new Deal δεν είναι ούτε “λαϊκός”, αλλά ούτε “ελιτίστικος”.

Είναι για αυτούς που θέλουν να παρουσιάσουν πρωτότυπα και αδημοσίευτα γεγονότα, ή που θέλουν να προσεγγίσουν υπαρκτές πληροφορίες μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Γνωρίζουμε ότι μια πρωτοβουλία όπως αυτή του new Deal αντιμετωπίζει δυνητικά τον κίνδυνο μετάδοσης φημών, παραπληροφόρησης και χειραγώγησης εκούσια ή ακούσια. Για το λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια συντακτική επιτροπή που να μπορεί να λειτουργήσει ως «φίλτρο».

Ο συντάκτης υπεύθυνος

Ωστόσο, κάθε συντάκτης είναι εξίσου υπεύθυνος για θέματα που έχουν εκδοθεί κι οφείλει να αξιολογεί την βασιμότητα των πληροφοριών που δημοσιεύει πριν τις υποβάλλει.

Η συντακτική ομάδα του new Deal κρίνει αν τα υπό δημοσίευση κείμενα συμμορφώνονται με την εκδοτική του πολιτική και μπορεί να διενεργεί έρευνες σε περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολίες για την εγκυρότητά τους.

Επιπλέον, κάθε συντάκτης του new Deal καλείται να δίνει μεγάλη προσοχή στην πνευματική ιδιοκτησία των πληροφοριών που προτίθεται να δημοσιεύσει και πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του δημιουργού. Στην ατυχή περίπτωση που ένα κείμενο ή οπτικο-ακουστικό προϊόν περιέχει ανακρίβειες κι έχει διαφύγει από το διπλό “φίλτρο” του συγγραφέα και της συντακτικής επιτροπής, θα μπορεί να αφαιρείται, ανά πάσα στιγμή, από τον δικτυακό τόπο.

Με την δημοσίευση ενός άρθρου ή έγγραφο στο new Deal, συγγραφείς και δημιουργοί έχουν σιωπηρά αποδεχθεί ότι θα μπορούσε, με τη συναίνεσή τους, να αναπαράγεται ελεύθερα σε άλλες ιστοσελίδες από το Internet ή από άλλα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις γνωστές άδειες δημιουργού. Εκτός από περιπτώσεις που υπάρχει αντίθετη και ξεκάθαρη θέση, οι συντάκτες-φίλοι που έχουν ένα blog αποδέχονται επίσης ότι η συντακτική ομάδα μπορεί να αναπαράγει (ζητώντας κάθε φορά έγκριση) ένα άρθρο ήδη δημοσιευμένο στο blog τους ή στο site του και το οποίο βρίσκεται σε αντιστοίχιση με την εκδοτική μας πολιτική.

Κάνε εγγραφή για να αφήσεις τα σχόλιά σου