ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

– Στη χώρα των θλιβερών μετριοτήτων
και των ολοστρόγγυλων μηδενικών,
τι άραγε νόημα έχει η επιβράβευση των μαθητών,
το κράτημα / έπαθλο στις παρελάσεις, των σημαιών;

– Φαίνεται πως η διαιώνιση αυτών των εθίμων των «αναχρονιστικών»
δεν συνάδει με τις ισοπεδωτικές αντιλήψεις των φρικιών,
αλλά με όσους τα εκλαμβάνουν ως …ρετσινιά ή χολέρα «οπισθοδρομικών»
ρατσιστών, που επιδιώκουν την επιβολή ψυχικών τραυματισμών (!).

– Η κατάργηση κάθε αξιολόγησης και επιβράβευσης τίθεται εκ ποδών.
Η πρόοδος και η καταξίωση διασφαλίζεται μόνον μέσω στρεβλών επιλογών,
αφού επικροτείται η πρακτική των ήσσονων προσπαθειών ,
των καταλήψεων και των προπηλακισμών των καθηγητών.

– Προδήλως μια και γίναμε πολυπολιτισμένοι, λόγω συγκυριών,
θα πρέπει -συνακόλουθα;- να γίνουμε και ΠΟΛΥΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΙ αναφανδόν.
Να υποστείλουμε το έπαθλο της Σημαίας χάριν ιδεοληψιών
και να ταξιδεύουμε /παρελαύνουμε με Σημαίες -κομματικών – ευκαιριών.

-Διαφωνίες έντονες ανάμεσα στα κοπάδια των ΚΟΜΜΑΤΟΜΑΝΤΡΙΩΝ .
Θα βρεθεί άραγε η χρυσή τομή για το καλό όλων, και των παιδιών;
Μοιάζει δύσκολο κάτι τέτοιο, εκτός στοχεύσεων εφικτών.
Ιδού όμως μία πρόταση (πέραν διαπιστώσεων και ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΩΝ).

Π ρ ό τ α σ η :
– Ο ι σ η μ α ι ο φ ό ρ ο ι ν α μ η ν ε ί ν α ι ο ι ά ρ ι σ τ ο ι, λ ό γ ω β α θ μ ο λ ο γ ι ώ ν,
ο ύ τ ε ο ι τ υ χ ε ρ ο ί τ ω ν κ λ η ρ ώ σ ε ω ν κ α ι τ ω ν (π ο ι η τ ι κ ή α δ ε ί α ο π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς ) λ ο τ α ρ ι ώ ν.
Α λ λ ά ό π ο ι ο ι (κ α κ ο ί ή, μ έ τ ρ ι ο ι) β ε λ τ ι ώ θ η κ α ν π έ ρ α ν
π ρ ο σ δ ο κ ι ώ ν.
Α υ τ ο ί π ρ ά γ μ α τ ι α ξ ί ζ ο υ ν ν α τ ύ χ ο υ ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν τ ι μ η τ ι κ ώ ν.

– Ουσιαστικά προκρίνω /προτείνω έναν συγκερασμό πραγμάτων διαφορετικών,
προκειμένου, αφ” ενός να επιβραβευτούν οι αγώνες (κάποιων άλλων) παιδιών,
αφ” ετέρου να διασφαλιστεί η συνέχιση της απέχθειας (για τους άριστους) των «Αριστερών» (!).
Στόχευσή μου η διατήρηση της συνοχής των – εν αποσυνθέσει – κοινωνικών ιστών.

ΥΓ Ας καταφύγουμε λοιπόν στη λύση τέτοιων μεθόδων εναλλακτικών.
(Εννοείται ότι αποκλείω το να φορούν … κουκούλα οι παραστάτες, άνευ διακριτικών).
Ίσως έτσι να απαλλαγούμε από τον βραχνά των προτεινόμενων καινοφανών (εξ)αλλαγών
εκ μέρους των ΚΟΜΜΑΤΟΠΛΗΓΙΚΩΝ , κενόδοξων, κενολόγων, κενοσόφων «πολιτικών».

NO COMMENTS

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.