Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΕΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΕΛΗΣ

Ο Γιάννης Σαμέλης είναι Δικηγόρος Αθηνών Παρ’ Αρείω Πάγω και Οικονομολόγος, με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο και στα οικονομικά εγκλήματα, και μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες, με αντικείμενο «Κράτος και Δημόσια Πολιτική».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΕΛΗΣ

Επικοινωνηστε με τον αρθρογραφο