ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

avatar

ΕΥΓΕΝΙΟΣ Β. ΚΑΛΑϊΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ευγένιος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος ΜBA Kingston university. Με εικοσιπέντε χρόνια εμπειρία στην Διοίκηση Επιχειρήσεων θήτευσε σε θέσεις ευθύνης όπως, προιστάμενος λογιστηρίου, οικονομικός Διευθυντής, Διαχειριστής χαρτοφυλακίων, Διευθυντής Επενδυτικών Υπηρεσίων, μέλος επενδυτικών επιτροπών σε θυγατρικές εταιρίες διαφόρων ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών εταιριών. Επίσης διετέλεσε Αντιπρόεδρος εταιριών παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, μέλος της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών όπου ανήκουν όλα τα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδος, οι αφαλιστικές εταιρίες και οι Εταιρίες διαχειρίσης χαρτοφυλακίων όπου συμμετείχε στην επιτροπή φορολογικών και λογιστικών θεμάτων. Την τελευταία 5ετία είναι πρόεδρος και κύριος μέτοχος της Accounting & Finance EE, όπου στο πελατολόγιο της ανήκουν και μεγάλες εταιρίες εισηγμένες στον Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με κύριο αντικείμενο την διαχείριση και κάλυψη της θέσης του οικονομικού Διευθυντή.

Αρθρα