Ο αρθρογράφος

avatar

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΕΤΣΗΣ

Ο Αθανάσιος Δέτσης είναι 29 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βύρωνα, όπου κατοικεί έως σήμερα. Πτυχιούχος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Πολιτικές της Τεχνολογίας του Cambridge University – MIT Institute (CMI). Με άλλους πέντε νέους επιστήμονες ίδρυσαν μία νεοφυή εταιρεία για την ανάπτυξη νέων-οικολογικών τεχνολογιών στους τομείς των Μεταφορών, των Εναλλακτικών πηγών ενέργειας και του εκπαιδευτικού Λογισμικού. Επίσης, είναι ενεργό μέλος της επιστημονικής κοινότητας του Cambridge University σε θέματα ενεργειακών και τεχνολογικών πολιτικών.

Αρθρα