Ο αρθρογράφος

avatar

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

Ο Δημήτρης είναι ακαδημαϊκός. Είναι καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής. Υπήρξε γενικός γραμματέας Εμπορίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη

Αρθρα