Ο αρθρογράφος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ

Ο Δημήτρης Αθαν. Μπότσης, γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1966 στην Αθήνα. Στέλεχος πολυεθνικών εταιριών τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών με σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσεων. Ενδιαφέρεται, και κατά καιρούς γράφει, για θέματα γενικής πολιτικής και ιστορίας, καθώς και για θέματα της ιστοριογραφίας των Μεσογείων ( ιδιαίτερη πατρίδα του). Έχει συγγράψει, μεταφράσει και επιμεληθεί τρία βιβλία.

Αρθρα