ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

avatar

ΝΙΚΟΣ ΦΙΟΡΑΝΤΗΣ

Ο Νίκος Φιοράντης δραστηριοποιείται τα τελευταία 37 χρόνια ως Οικονομολόγος – Πραγματογνώμονας, εγγεγραμμένος στο Πρωτοδικείο & Πλημμελειοδικείο Αθηνών και λοιπών πόλεων, αξιοποιώντας παράλληλα τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις μου με σκοπό, την κάλυψη των συνεχώς διευρυνόμενων αναγκών με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο, αφενός εταιριών / πελατών & αφετέρου των δικηγορικών εταιριών και των πελατών τους κατ επέκταση, συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού σώματος. Ο Νίκος Φιοράντης είναι Οικονομολόγος, με μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε χώρες του εξωτερικού. Πιστοποιημένος Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος & Επενδυτικός Σύμβουλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πιστοποιημένος Μεσίτης Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός Α ́ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Εγγεγραμμένος στη λίστα των Πραγματογνωμόνων του ΕΒΕΑ. Εγγεγραμμένος στη λίστα του Τμήματος Διαιτησιών του ΕΒΕΑ. Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών του φορέα για τις Δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ. Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Πιστοποιημένο Μέλος από το “IARFC” “International Association of Registered Financial Consultants”). Έειω εργασθεί για πολλά χρόνια ως ανώτατο στέλεχος, σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, χρηματοοικονομικών συμβούλων & ελεγκτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών (KPMG), χρηματοοικονομικών υπηρεσιών & διαχείρισης κεφαλαίων (ZURICH FINANCIAL SERVICES, SCHWEIZ INSURANCE, SCHWEIZ FUND), στην Ελλάδα & το εξωτερικό. Έχει εξειδίκευση σε, Διεθνή Λογιστικά & Ελεγκτικά Πρότυπα, Ασφαλιστικές Εταιρίες & Τραπεζικά Ιδρύματα, Εταιρίες Διαχείρισης Κεφαλαίων, Αποτιμήσεις / Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Εταιριών.

Αρθρα