Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος επισημαίνει πως η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μέσα στις 30 πλουσιότερες οικονομίες του κόσμου, που σημαίνει ότι επιβάλλεται συμπεριφορά πρώτου! Που σημαίνει προσήλωση στην αποτελεσματικότητα και την αριστεία.