Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Η Αθηνά Στεφανάτου επισημαίνει ότι οι πρόσφυγες αναγκάζονται να προσαρτηθούν βίαια σε μια άλλη χώρα. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο αίσθημα ασφάλειας, στην δημιουργία δεσμών με άλλους ανθρώπους, στη έννοια της δικαιοσύνης, στην έννοια της ταυτότητας.

Η ΑΟΡΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ!

Η ΑΟΡΑΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ!

Η Αθηνά Στεφανάτου σημειώνει πως τα συναισθήματα μας μεταδίδονται μέσω ενός «ασύρματου» δικτύου νευρόνων του εγκεφάλου που μας επιτρέπουν να συμπάσχουμε με τους άλλους και να κατανοούμε τι αισθάνονται