Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σημειώνει πως το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο και είναι αναγκαία μια σημαντική αναδιάρθρωσή του προκειμένου να αρχίσει εκ νέου να αναπτύσσεται η οικονομία.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου σημειώνει πως δεδομένης της συνεχιζόμενης απόκλισης ανάμεσα στη νομισματική πολιτική και την πολιτική ενοποίηση στην Ευρωζώνη, μπορεί να ιδωθεί ως προσπάθεια να επισπευσθεί η διαδικασία προς την πολιτική ενοποίηση.