Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Προφανώς το πρόβλημα της εξόδου από την κρίση δεν είναι νομικό, ούτε καν κυρίως οικονομικό. Είναι βαθύτατα πολιτικό. Από τη νομική άποψη, όμως, που παρουσιάζεται εδώ, τα πράγματα είναι απλά:..