Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος με αφορμή πρωτοβουλία των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ιταλίας και της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς που προβαίνουν σε ενέργειες για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, μιλά για τη δύναμη της ελληνικής λαλιάς.