Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

2011: ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

2011: ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το 2011, ευχόμαστε η Πατρίδα μας να επιβιώσει σαν ένα προηγμένο Κράτος εντός της Ευρωζώνης, για να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα στους πολίτες της ασφάλεια, ευημερία και προοπτική, σ’ έναν κόσμο μεταβαλλόμενο..