Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΙΖΙΚΗ!

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΡΙΖΙΚΗ!

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (3η Μαρτίου 2013) το άρθρο1 του πρώην Υπουργού, κ. Αλέκου Παπαδόπουλου και του καθηγητή κ. Γεώργιου Σωτηρέλλη, σχετικώς με τις αλλαγές, οι οποίες..