Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Άρθρα από ΧΑΡΙΣ ΤΣΙΓΚΟΥ


ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ

Η Χάρις Τσίγκου θέτει το περίγραμμα επιτυχίας της νέας Δημόσιας Τηλεόραση προτείνοντας, πρωτοπορία σε θέματα κοινωνικών δράσεων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πρωτοπορία σε θέματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας