Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Άρθρα από ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ


ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Για μία ακόμη φορά, “διαρροές” από το Υπουργείο Οικονομικών (η λειτουργία του Κράτους μας με βάση τις “διαρροές” συνιστά ένα μεγάλο “θεσμικό πρόβλημα”) αναφέρουν νέα στοιχεία για το περίφημο φορολογικό..